Länsresidenset i Umeå

Länsresidenset ligger centralt i Umeå. På Storgatan finner du landshövdingens privata bostad och representationsvåning.

 HTML Form Web Part

Bild på länsresidenset i Umeå

Länsresidenset ligger centralt i Umeå. På Storgatan finner du landshövdingens privata bostad och representationsvåning.

Länsresidenset ligger snett över gatan från Länsstyrelsens kontorsbyggnad vid Storgatan i Umeå. Residenset som är bostad för Västerbottens landshövding och används även för middagar och andra bjudningar för viktiga gäster som kommer till Västerbotten.

Bild på Karl Johan salongen med residenset enda öppenspis.

Sent 1800-tal

Residenset byggdes i början av 1890-talet och innehåller stora salonger med vackra möbler och fin konst på väggarna. Precis som många andra hus byggda under slutet av 1800-talet, så har länsresidenset renoverats flera gånger. Inte alltid med varsam hand och bland annat har de fina kakelugnarna försvunnit. Nu är huset byggnadsminnesförklarat och vårdas ömt.

Bild på matsalen dukad för representation

30 olika trädslag

I parken utanför residenset växer närmare 30 olika trädslag. Här finns både lindar och kastanjer, träd som man normalt inte hittar så långt norrut. Gustav Rosén som var landshövding i Västerbotten 1931-42 planterade många av träden.