Landshövdingens tal

Landshövdingen i Västerbotten,  Magdalena Andersson deltar i många olika arrangemang och aktiviteter. Här finns en del av de tal som hon hållit i olika officiella sammanhang.