Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

  • Ans 551-2893-2016.docx
   2016-03-30
   Beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till ny täktverksamhet av matjord inom fastighet i Fällbäcken i Skellefteå kommun.
  • Ans 551-5560-2015.docx
   2016-03-21
   Beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till utvidgad täktverksamhet av naturgrus på Rödåheden inom fastigheten Rödå i Vindelns kommun.
  • 2013-12-06.pdf
   2013-12-06.pdf
   Beskrivning Ansökan om täkttillstånd, Vilhelmina kommun.
  • Bes_511-5488-2015_VK,VF,Poit.doc
   2015-12-08
   Beskrivning Beslut om ändringar av naturreservatet Umeälvens deltas ordningsföreskrifter.
  • 2015-06-04.doc
   2015-06-04.doc
   Beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till ny täktverksamhet av matjord inom fastigheten Norrfors 6:9 i Umeå kommun.
  • Ans_551-2577-2015_Webben.docx
   2015-05-19
   Beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till täktverksamhet på matjord i Robertsfors kommun.
  • 2015-02-13.pdf
   2015-02-13.pdf
   Beskrivning Beslut om bildande av Malgomaj fiskevårdsområde i Vilhelmina kommun.
  • 2014-12-09.pdf
   2014-12-09
   Beskrivning Bildande av Gertsbäckens fiskevårdsområde i Sorsele kommun
  • 2014-10-08.pdf
   2014-10-08
   Beskrivning Beslut om vissa lättnader för kompletteringsåtgärder inom strandskyddat område.
  • 2014-10-05.pdf
   2014-10-05
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Norsjö kommun.
  • 20140623152949768.pdf
   2014-06-23
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Storumans kommun.
  • 2014-04-28.pdf
   2014-04-28
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Skellefteå kommun.
  • 2013-09-20.pdf
   2013-09-20.pdf
   Beskrivning Länsstyrelsen söker Notarius publicus. Länsstyrelsen i Västerbottens län ledigförklarar uppdraget att vara Notarius publicus i Lycksele kommun fr o m 1 november 2013.
  • 2013-06-24.pdf
   2013-06-24.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Sorsele kommun.
  • 2013-02-06.pdf
   2013-02-06.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Umeå kommun
  • 2013-01-15.pdf
   2013-01-15.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Skellefteå kommun.
  • Bes_551-33727-2012_hemsida.pdf
   2012-08-17.pdf
   Beskrivning Miljöfarlig verksamhet Robertsfors kommun
  • 2012-12-21_2.pdf
   2012-12-21_2.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Umeå kommun.
  • 2012-12-14.pdf
   2012-12-14.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Nordmalings kommun.
  • 2012-12-21.pdf
   2012-12-21.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Vilhelmina kommun.
  • 2012-12-14_2.pdf
   2012-12-14_2.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Åsele kommun.
  • 2012-12-03_2.pdf
   2012-12-03_2.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Umeå och Robertsfors kommuner.
  • 2012-12-03.pdf
   2012-12-03.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Åsele och Lycksele kommuner.
  • 2012-11-16_2.pdf
   2012-11-16_2.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Lycksele kommun
  • 2012-11-16.pdf
   2012-11-16.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Malå kommun
  • 2012-10-31.pdf
   2012-10-31.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Vilhelmina kommun.
  • 2012-06-15.docx
   2012-06-15.docx
   Beskrivning Beslut om miljöfarlig verksamhet inom Bjurholms kommun
  • 2012-06-15.pdf
   2012-06-15.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Umeå, Skellefteå, Vilhelmina, Dorotea och Vännäs kommuner.
  • 2012-05-25.pdf
   2012-05-25.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Robertsfors kommun
  • 2012-05-04.pdf
   2012-05-04.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Umeå kommun
  • 2012-05-11.pdf
   2012-05-11.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Umeå kommun.
   Beslut om miljöfarlig verksamhet i Vännäs kommun.

  • 2012-04-20.pdf
   2012-04-20
   Beskrivning Ansökan om miljöfarligverksamhet i Bjurholms kommun
  • 2012-04-27.pdf
   2012-04-27.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Skellefteå kommun.
  • 2012-04-18.pdf
   2012-04-18.pdf
   Beskrivning Beslut om tillfälligt förbud mot snöskoterkörning vid Gitsfjällets naturreservat.
  • 2012-04-05.pdf
   2012-04-05.pdf
   Beskrivning Beslut och ansökan om miljöfarlig verksamhet i Skellefteå kommun.
  • 2012-03-23.pdf
   2012-03-23.pdf
   Beskrivning Prövotidsredovisning enligt tillstånd till miljöfarlig verksamhet i Skellefteå kommun.
  • 2012-03-08.pdf
   2012-03-08.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Skellefteå kommun
  • 2012-03-30.pdf
   2012-03-30.pdf
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Skellefteå kommun.
  • 2011-11-18.pdf
   2011-11-18
   Beskrivning Ansökan och beslut om miljöfarlig verksamhet i Umeå och Vilhelmina kommuner.
  • Webbkungörelse 2011-09-15.pdf
   2011-09-15
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Risliden, Norsjö kommun
  • 2810 länsstyrelsen miljöfarlig verksamhet.pdf
   2011-10-28
   Beskrivning Beslut om miljöfarlig verksamhet i Nordmalings kommun
  • 2011-11-11.pdf
   2011-11-11.pdf
   Beskrivning Beslut om miljöfarlig verksamhet i Vindelns kommun
  • 2011-10-28.pdf
   Sladan - interimistiskt naturreservat
   Beskrivning Beslut om interimistiskt naturreservat i Sladan, Ivarsboda i Umeå kommun.
  • 2011-10-21.pdf
   2011-10-21
   Beskrivning Beslut om miljöfarlig verksamhet i Nordmalings och i Åsele kommuner.
  • 2011-10-07.pdf
   2011-10-07
   Beskrivning Ansökan om torvbrytning i Bjurholms kommun
  • 2011-10-14.pdf
   2011-10-14
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Åsele kommun
  • 2011-09-30.pdf
   2011-09-30
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Vilhelmina kommun
  • 2011-09-23.pdf
   2011-09-23
   Beskrivning Beslut om miljöfarlig verksamhet i Lycksele kommun. Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Sorsele kommun.
  • 2011-09-09.pdf
   2011-09-09
   Beskrivning Beslut om miljöfarlig verksamhet i Sorsele kommun.
  • 2011-09-02.pdf
   2011-09-02
   Beskrivning Beslut om miljöfarlig verksamhet i Norsjö och Åsele kommuner. Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Vilhelmina och Åsele kommuner.
  • 2011-08-26.pdf
   2011-08-26
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Vilhelmina kommun. Beslut om miljöfarlig verksamhet i Vindelns, Sorsele, Lycksele och Robertsfors kommuner.
  • 0530712.pdf
   2011-11-18
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Umeå kommun Beslut om miljöfarlig verksamhet i Vilhelmina kommun
  • 2011-07-14-miljofarligverksamhet.pdf
   2011-07-14
   Beskrivning Ansökan om miljöfarligverksamhet i Nordmalings kommun
  • 2011-07-01-naturreservat.pdf
   2011-07-01
   Beskrivning Beslut om ändrad föreskrift i Vindelfjällens naturreservat.
  • 2011-07-01-miljofarligverksamhet.pdf
   2011-07-01
   Beskrivning Beslut om miljöfarlig verksamhet i Vilhelmina och Lycksele kommuner. Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Norsjö och Robertsfors kommuner.
  • 2011-06-24.pdf
   2011-06-24
   Beskrivning Beslut om miljöfarlig verksamhet i Vindeln, Malå, Vännäs och Skellefteå kommuner. Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Sorsele kommun.
  • 2011-06-17.pdf
   2011-06-17
   Beskrivning Beslut om miljöfarlig verksamhet i Umeå och Lycksele kommun.
  • 2011-06-03.pdf
   2011-06-03
   Beskrivning Beslut om miljöfarlig verksamhet i Skellefteå och Dorotea kommuner.
  • Webbkungörelse 2011-05-27.pdf
   2011-05-27
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Vilhelmina kommun
  • 2011-05-27.pdf
   2011-05-27
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Lycksele och Nordmaling och Beslut om miljöfarlig verksamhet i Malå och Vilhelmina kommuner
  • 2011-05-26.pdf
   2011-05-26
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Skellefteå kommun
  • 2011-05-24.pdf
   2011-05-24
   Beskrivning Beslut om fiskevårdsområde i Vilhelmina kommun
  • 2011-05-20.pdf
   2011-05-20
   Beskrivning Beslut om miljöfarlig verksamhet i Robertsfors kommun
  • Webbkungörelse 2011-05-24.pdf
   2011-05-24
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Lycksele kommun
  • Remiss om Natura 2000.pdf
   Natura 2000
   Beskrivning Remiss om ändrade gränser av Natura 2000-områden.
  • Jakttider och älgavgift 0520.PDF
   Jakttider och älgavgift
   Beskrivning Beslut om jakttider för licensjakt 2011/12
  • 2011-05-06.pdf
   2011-05-06
   Beskrivning Ansökan och beslut om miljöfarlig verksamhet i Vindeln, Vilhelmina, Nordmaling, Umeå, Storuman, Dorotea kommuner.
  • 2011-05-13.pdf
   2011-05-13
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Malå, Vilhelmina och Vindelns kommuner.
  • 2011-04-27.pdf
   2011-04-27
   Beskrivning Skoterleden mellan Matsdal och Forsmark/Umnäs öppnas 29 april.
  • 2011-05-06 Skoterförbud.pdf
   2011-05-06 Skoterförbud
   Beskrivning Stängd skoterled mellan Umasjö och Tärnasjön.
  • 2011-04-15.pdf
   2011-04-15
   Beskrivning Beslut om miljöfarlig verksamhet i Sorsele och Skellefteå kommuner
  • 2011-04-08.pdf
   2011-04-08
   Beskrivning Beslut om miljöfarlig verksamhet i Skellefteå kommun.
  • Ans_1412-2011_WEBBEN.pdf
   2011-03-25
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Umeå kommun
  • 2011-04-01 Lodjursjakt.pdf
   2011-04-01 Lodjursjakt
   Beskrivning Utökad licensjakt på lodjur i Storuman, Vilhelmina och Dorotea
  • 2011-04-01.pdf
   2011-04-01
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Lycksele kommun,
   Beslut om miljöfarlig verksamhet i Skellefteå och Vännäs kommuner

  • 2011-03-18_2.pdf
   2011-03-18 del 2
   Beskrivning Beslut om utökat viltvårdsområde, Hälsinglund i Vindelns kommun.
  • 2011-03-25.pdf
   2011-03-25
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Skellefteå kommun
  • 2011-03-18_1.pdf
   2011-03-18 del 1
   Beskrivning Ansökan om tillstånd i Skellefteå, Dorotea och Sorsele kommuner. Beslut om täktverksamhet i Vilhelmina kommun.
  • 2011-03-04.pdf
   2011-03-04
   Beskrivning Beslut om miljöfarlig verksamhet i Skellefteå kommun. Ansökan om tillstånd i Nordmaling, Åsele, Dorotea, Sorsele och Skellefteå kommuner.
  • 2011-02-18.pdf
   2011-02-18
   Beskrivning Ansökan om tillstånd till uppförande av transportabel och oljeeldad panncentral i Skellefteå kommun. Beslut om täktverksamhet i Skellefteå kommun.
  • 2011-02-11_1.pdf
   2011-02-11 del 1
   Beskrivning Ansökan om tillstånd för vindkraft i Umeå kommun.
  • 2011-02-11_2.pdf
   2011-02-11 del 2
   Beskrivning Ansökan om tillstånd i Vilhelmina kommun.
  • 2011-01-28_2.pdf
   2011-01-28 del 2
   Beskrivning Beslut om naturreservat i Storumans kommun.
  • 2011-01-28_1.pdf
   2011-01-28 del 1
   Beskrivning Beslut om tillstånd i Umeå kommun. Ansökan om tillstånd i Vännäs och Skellefteå kommuner.
  • 2010-12-23.pdf
   2010-12-23
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Skellefteå och Lycksele kommuner
  • 2010-12-10.pdf
   2010-12-10.pdf
   Beskrivning Beslut och ansökan om miljöfarlig verksamhet i Umeå, Lycksele, Åsele och Skellefteå kommuner.
  • 1712 länsstyrelsen.pdf
   2010-12-17
   Beskrivning Ansökan om miljöfarlig verksamhet i Skellefteå och Malå kommuner
 • 2018-05-16 2.pdf
  2018-05-16 2.pdf
  Beskrivning Norén jord och skogs miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till täktverksamhet av naturgrus på fastigheten Ava 1:5 i Nordmalings kommun.
 • 2018-05-16.pdf
  2018-05-16.pdf
  Beskrivning RGS Nordic AB:s miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till avfallsbehandlingsverksamheten på del av fastigheten Nyskogen 1:1 i Umeå kommun
 • 2018-05-09.pdf
  2018-05-09.pdf
  Beskrivning NCC INDUSTRY AB har lämnats till tillstånd till ny täktverksamhet av berg inom fastigheterna Mångbyn 1:3 och 4:3 samt samfälld mark över Mångbyn 1:33 och 4:3, ”Högberget” i Skellefteå kommun
 • 2018-05-02.pdf
  2018-05-02.pdf
  Beskrivning Sorsele frakt AB’s miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till fortsatt och utvidgad bergtäktsverksamhet på fastigheten Råstrand 1:61 och 1:35 i Sorsele kommun
 • 2018-04-26.pdf
  2018-04-26.pdf
  Beskrivning Mellanbygdens Transport AB har lämnats till tillstånd till fortsatt täkt-verksamhet av naturgrus inom fastigheterna Bygdsiljum 44:1 och 6:9 i Skellefteå kommun.
 • 2018-04-16 2.pdf
  2018-04-16 2.pdf
  Beskrivning Överumans Fisk AB har fått tillfällig villkorsändring i gällande tillstånd för fiskodling vid fastigheterna Luspen 14:1 m. fl. i Storumans kommun
 • 2018-04-16 1.pdf
  2018-04-16 1.pdf
  Beskrivning Svevia AB:s miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till fort-satt och utvidgad täktverksamheten på naturgrus inom fastigheten Mo 4:1 i Nordmalings kommun
 • 2018-04-11.pdf
  2018-04-11.pdf
  Beskrivning Norén jord och skogs miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till täktverksamhet av naturgrus på fastigheten Ava 1:5 i Nordmalings kommun.
 • 2018-03-29.pdf
  2018-03-29.pdf
  Beskrivning Norsjöfrakt AB har lämnats till tillstånd till ny täktverksamhet av morän inom fastigheten Storliden 2:19 i Norsjö kommun.
 • 180322_Ekorrsele 12_1.pdf
  180322_Ekorrsele 12_1.pdf
  Beskrivning Skanska Sverige AB har lämnats till tillstånd till ny täktverksamhet av berg inom fastigheten Ekorrsele 12:1 i Vindelns kommun. Beslutet finns till-gängligt på kommunkansliet i Vindeln och Länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstol
 • 2018-03-22_Martinssons_såg.pdf
  2018-03-22_Martinssons_såg.pdf
  Beskrivning Martinsons Såg AB har lämnats tillstånd till fortsatt och utökad sågverk-samhet och tillverkning av träprodukter på fastigheten Bygdsiljum 4:18 och 8:46 i Skellefteå kommun. För tillståndet gäller vissa villkor. Beslutet finns tillgängligt på kommunlednin
 • 2018-03-22.pdf
  2018-03-22.pdf
  Beskrivning Överumans Fisk AB:s miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till förvaring, stödutfodring och slakt av fisk på fastigheterna Luspen 1:5, Luspen 14:1 och Luspen 14:2 i Storumans kommun. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunen.
 • 2018-03-09.pdf
  2018-03-09.pdf
  Beskrivning SCA Skog AB:s miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till fortsatt och utvidgad täktverksamhet av morän inom fastigheten Bredträsk 6:2 i Bjurholms kommun. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunen i Bjurholm och Länsstyrelsen.
 • 2018-02-15_2.pdf
  2018-02-15_2.pdf
  Beskrivning Boliden Mineral AB:s miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om till-stånd till fortsatt och utvidgad täktverksamhet av morän med följdverk-samheter inom fastigheten Ytterberg 1:19 i Malå kommun.
 • 2018-02-15.pdf
  2018-02-15.pdf
  Beskrivning Mellanbygdens transport ABs miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till täktverksamheten på fastigheten Bygdsiljum 18:1 och 2:20 i Skellefteå kommun.
 • 2018-02-12_3.pdf
  2018-02-12_3.pdf
  Beskrivning NCC Industry AB:s miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till ny täktverksamhet på berg inom fastigheterna Mångbyn 1:3, 4:3, Samfälldmark 1:3 och 4:3 ”Högberget” i Skellefteå kommun.
 • 2018-02-12_2.pdf
  2018-02-12_2.pdf
  Beskrivning VindIn AB har beviljats förlängd igångsättningstid till den 13 april 2025 avseende tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva vindkraftsan-läggning vid Ivarsboda-Gryssjön i Robertsfors och Umeå kommuner.
 • 2018-02-12_1.pdf
  2018-02-12_1.pdf
  Beskrivning skjutfält på fastigheten Håkmark 2:17 m.fl i Umeå kommun. Beslutet finns tillgängligt på Stadsledningskontoret i Umeå och Länsstyrelsen. Beslu-tet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Ärendebeteckning 551-6336-2016
 • 2018-02-05.pdf
  2018-02-05.pdf
  Beskrivning Skellefteå kommun, Tekniska nämnden har ansökt om att Länsstyrelsen ska fastställa skyddsområde med skyddsföreskrifter för Skelleftedalens vattentäkter (Skellefteå, Renström och Boliden) i Skellefteå kommun.
 • 2018-02-01.pdf
  2018-02-01.pdf
  Beskrivning Mellanbygdens Transport AB har lämnats tillstånd till ny täktverksam¬het av berg inom fastigheten Alkvittern 2:1 i Robertsfors kommun.
 • 2018-01-31.pdf
  2018-01-31.pdf
  Beskrivning NCC Industry AB:s miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till ny täktverksamhet av berg med följdverksamheter inom fastigheterna Sörböle 16:1 och 16:48 i Skellefteå kommun.
 • 2018-01-30.pdf
  2018-01-30.pdf
  Beskrivning Norrlands Grus & Berg AB har meddelats ändring av tillstånd för täkt¬verk¬samhet inom fastigheten Hedlunda 1:44 i Lycksele kommun
 • 2018-01-15.pdf
  2018-01-15.pdf
  Beskrivning Boliden Mineral AB har lämnats tillstånd till ny täktverksamhet på morän.
 • 2018-01-08.pdf
  2018-01-08.pdf
  Beskrivning Norsjöfrakt AB:s miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd.
 • 2017-10-20.pdf
  2017-10-20.pdf
  Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att utöka Kroksjö-Söderviks viltvårdsområde i Umeå kommun med fastigheterna Kroksjö 4:7, Kroksjö 20:1 och Kroksjö 20:12.
 • 2017-06-15.docx
  2017-06-15
  Beskrivning E Lindqvist Åkeri AB har lämnats tillstånd till täktverksamhet i form av lastning och uttransport av material i upplag på fastigheten Forsvik 1:7 i Storumans kommun.
 • 2017-06-02.pdf
  2017-06-02
  Beskrivning Svevia AB:s ansökan om villkorsändring avseende reviderad täktplan i tillstånd för täkt på fastigheten Allmänningsskogen 1:1 i Storumans kommun. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Storuman och Länsstyrelsen.
 • Ans-551-7929-2016.docx
  2017-05-18
  Beskrivning E Lindqvist Åkeri AB:s miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till täktverksamhet i form av lastning och uttransport av material i upplag på fastigheten på fastigheten Forsvik 1:7 i Storumans kommun.
 • 2017-02-21.pdf
  2017-02-21.pdf
  Beskrivning Länsstyrelsen har den 21 februari 2017 fastställt ändring av 5 § stadgarna för Åby älvs nedre fiskevårdsområde i Skellefteå kommun.
 • Ans-551-4968-2016.docx
  2016-12-27
  Beskrivning Bilfrakt Ballast AB:s ansökan om ändring av tillstånd till täktverksamheten på fastigheten Åkullsjön 3:57 i Roberfors kommun.
 • 551-3604-2016.docx
  2016-12-20
  Beskrivning Stig Larsson har lämnats tillstånd till ny täktverksamhet av matjord på fastigheten Risliden 1:3 i Norsjö kommun.
 • Ans-551-9736-2016.docx
  2016-12-20
  Beskrivning B F:s ansökan om tillstånd till ny täktverksamhet av matjord på fastigheten Svanström 2:5 i Skellefteå kommun.
 • 2016-12-20.docx
  2016-12-20
  Beskrivning Bilfrakt Ballast AB:s ansökan om ändring av tillstånd till verksamheten på fastigheterna Tavelsjö 55:1 och 3:28 i Umeå kommun.
 • 2016-11-25.docx
  2016-11-25
  Beskrivning Tillstånd till ny täktverksamhet av matjord inom fastigheten Överboda 18:2 i Umeå kommun.
 • 2016-08-26.docx
  2016-08-26 Trollbergets viltvårdsområde Vindelns kommun
  Beskrivning Stadgeändring för Trollbergets viltvårdsområdesförening i Vindelns kommun. Överklagan av beslutet ska skickas till Länsstyrelsen och ha kommit in senast den 16 september 2016.
 • Ans_551-4946-2016.docx
  2016-06-29 Överboda Umeå kommun
  Beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till ny täktverksamhet av matjord inom fastigheten Överboda 18:2 i Umeå kommun.
 • Ans_551-3604-2016.docx
  2016-06-29 Risliden Norsjö kommun
  Beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till ny täktverksamhet av matjord inom fastigheten Risliden 1:3 i Norsjö kommun.
Ansök om auktorisation av delgivningsföretag och godkännande av personal. Hanteras av Länsstyrelsen i Norrbottens län.