Examensarbete och praktik

Länsstyrelsen Västerbotten är en intressant arbetsplats att skriva sitt examensarbete eller ha praktik på.

I mån av plats och behov kan vi ta emot examensarbetare eller praktikanter. Vänd dig då direkt till berörd chef med din förfrågan.

Du når alla chefer på Länsstyrelsen Västerbotten via växeln på
tel. 010-225 40 00 eller
e-post enlig följande upplägg: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Regional tillväxt
Enhetschef, Kennet Johansson

Verksamhetsstöd
Enhetschef, Maria Hanell

Kommunikation
Kommunikationschef, Jörgen Boman

Landsbygd
Enhetschef, Kajsa Berggren

Naturvård
Enhetschef, naturvårdsdirektör, Björn Jonsson
Bitr. enhetschef, Peter Jonsson
Bitr. enhetschef, Anna Wenngren
Bitr. enhetschef, Ulf Bergelin

Miljöanalys

Enhetschef, Eva Mikaelsson
Bitr. enhetschef, Gunilla Forsgren Johansson

Miljö

Enhetschef, Magnus Langendoen

Samhällsutveckling
Länsråd, Lars Lustig 

Staben
Länsråd, Lars Lustig