Tillsatta tjänster

Om du är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga tjänstetillsättningen till Statens överklagandenämnd. Anvisningar om hur du överklagar hittar du till höger på denna sida. 

2018-03-14
Samhällsplanerare
112-11178-2017
Tjänsten har gått till
Johanna Wadstein

2018-02-27
Handläggare jordbrukarstöd och fastighetsfrågor
112-626-2018
Tjänsten har gått till
Patrik Blomberg

2018-02-27
Förvaltningshandläggare
112-11517-2017
Tjänsten har gått till
Moa Garpebring

2018-02-27
Handläggare regionala företagsstöd
112-8266-2017
Tjänsten har gått till
Anna Wedin

2018-02-26
Handläggare Landsbygdsutveckling
112-8255-2017
Tjänsten har gått till
Erik Grahn

2018-02-22
Handläggare jordbrukarstöd och djurskydd
112-643-2018
Tjänsten har gått till
Lars Strömberg

2018-02-08
Förvaltningshandläggare
112-11565-2017
Tjänsten har gått till
Thomas Sandqvist

2018-02-05
Förvaltare av skyddad natur
112-778-2018
Tjänsten har gått till
Hanna Johansson Jänkänpää

2018-01-29
Ekonom
112-68-2018
Tjänsten har gått till
Carola Lindmark

2018-01-05
Beredskapshandläggare
112-11188-2017
Tjänsten har gått till
Jacob Eriksson

2017-12-20
Miljöhandläggare med fokus på tillsyn och prövning av vattenverksamhet
112-11156-2017
Tjänsten har gått till
Emelie Landström

2017-12-15
Länsstyrelsen beslutar att avbryta rekryteringen av tjänsten som Miljöhandläggare (dnr 112-7720-2017) på grund av ändrade förutsättningar.

2017-12-13
Miljöhandläggare
112-10139-2017
Tjänsten har gått till
Johanna Hedlund

2017-12-11
Chef till Enheten för samhällsutveckling
112-7811-2017
Tjänsten har gått till
Stina Sjöblom

2017-12-11
Etableringskoordinator
112-10373-2017
Tjänsten har gått till
Cathy Johansson

2017-11-23
Ekonom
112-8908-2017
Tjänsten har gått till
Joel Lindegren

2017-11-03
Handläggare rovdjur
112-9310-2017
Tjänsten har gått till
Ellinor Sahlén

2017-10-17
Klimatkommunikatör
112-7062-2017
Tjänsten har gått till
Tommy Forsgren

2017-10-17
Miljöhandläggare
112-6449-2017
Tjänsten har gått till
Johanna Söderström

2017-10-10
Länsstyrelsen beslutar att avbryta rekryteringen av tjänsten som Miljöhandläggare med fokus på tillsyn och prövning av vattenverksamhet (dnr 112-5456-2017) på grund av förändrade förutsättningar.

2017-10-10
Länsjurist
112-7227-2017
Tjänsten har gått till
Tina Risberg

2017-10-09
First level controller (nationell kontrollant)
112-7528-2017
Tjänsten har gått till
Fredrik Juuso

2017-10-09
Modernt beredskapsjobb som fältarbetare
112-8534-2017
Tjänsten har gått till
Hans Forssén

2017-09-20
Naturvårdshandläggare med inriktning mot terrängkörning
112-6025-2017
Tjänsten har gått till
Ann Salomonson

2017-08-21
Samhällsplanerare
112-7060-2017
Tjänsten har gått till
Simon Rasmussen

2017-08-18
Integrationsstrateg
112-5930-2017
Tjänsten har gått till
Tomas Holmberg

2017-08-17
Handläggare vattenförvaltning och GIS-samordning
112-5053-2017
Tjänsten har gått till
Jenny Viklund

2017-07-05
Handläggare med kommunikationsansvar EU-program Botnia-Atlantica
112-4968-2017
Tjänsten har gått till
Sara Sundbaum

2017-07-05
Miljöhandläggare
12-6370-2017
Tjänsten har gått till
Olof Sangfors

2017-06-29
Samhällsplanerare
112-4361-2017
Tjänsten har gått till
Johanna Wadstein

2017-06-28
Miljöhandläggare
112-4819-2017
Tjänsterna har gått till
Maria Larsson
Emma Johansson

2017-06-28
Programcontroller Interregprogram
112-3814-2017
Tjänsten har gått till
Sandra Wennesjö

2017-06-28
Handläggare av regionala företagsstöd
112-3811-2017
Tjänsten har gått till
Tobias Bergström

2017-06-26
Samordnare av brottsförebyggande arbete
112-2595-2017
Tjänsten har gått till
Malin Wiktoreng

2017-06-26
Beredskapshandläggare
112-4415-2017
Tjänsten har gått till
Sandra Majlöv Modig

2017-06-21
Integrationsstrateg
112-3658-2017
Tjänsten har gått till
Inga-Lill Nordström

2017-06-16
Restaurering av vattendrag
112-503-2017
Tjänsterna har gått till
Fredrik Schaerström
Jimmy Nyman
Dante Dahlgren
Elin Linde
Amanda Eriksson
Carl Vigren
Jeff Viksten
Henrik Johansen

2017-06-16
Inventerare i främst limniska miljöer
112-1422-2017
Tjänsterna har gått till
Peter Lilja
Tommy Stenlund
Marléne Johansson
Fredrik Lindgren
Henrik Kurkiala
Alexander Hjältén
Martin Enqvist
Madelene Fridell
Hanna Eriksson
Måns Näsman
Christina Jönander

2017-06-15
Modernt beredskapsjobb som handläggare
112-5457-2017
Tjänsten har gått till
Ziad Al-Shattar

2017-06-14
Länsstyrelsen beslutar att avbryta rekryteringen av tjänsten som Hustekniker (dnr 112-4469-2017) på grund av förändrade förutsättningar.

2017-06-08
Kommunikatör
112-2746-2017
Tjänsten har gått till
Annelie Johansson

2017-06-08
Fyra guider till Naturum Vindelfjällen, Ammarnäs och Hemavan
112-802-2017
Tjänsterna har gått till
Elin Wikholm
Nicklas Albertsson
Johanna Nordling
Åsa Stam

2017-06-08
Modernt beredskapsjobb som administratör för digitalisering av vattenarkiv
112-4807-2017
Tjänsten har gått till
Safa Abu-Taleb

2017-05-31
Miljöhandläggare med inriktning mot vattenverksamhet
112-2912-2017
Tjänsten har gått till
Erik Gunnarsson

2017-05-31
Miljöhandläggare
112-2915-2017
Tjänsten har gått till
Anna Lejon

2017-05-23
Handläggare med juridisk/samhällsvetenskaplig inriktning
112-4603-2017
Tjänsten har gått till
Sara Fritzon

2017-05-19
Biträdande enhetschef Miljöenheten
112-3341-2017
Tjänsten har gått till
Robert Erixon

2017-05-18
Projektekonom
112-2759-2017
Tjänsten har gått till
Magdalena Olofsson

2017-05-17
Handläggare vid sekretariatet för EU-programmet Botnia-Atlantica
112-1848-2017
Tjänsten har gått till
Jon Fransson

2017-05-15
Medarbetare för motorsågs- och röjningsarbete
112-532-2017
Tjänsterna har gått till
Olov Näslund
Mikael Karlsson

2017-05-12
Handläggare fastighetsfrågor
112-1252-2017
Tjänsten har gått till
Jonathan Edmundsson

2017-05-11
Miljöhandläggare med inriktning mot förorenade områden
112-1964-2017
Tjänsten har gått till
Anna Pallin

2017-05-11
Medarbetare Vindelälven-Juhtatdahkas biosfärsområdeskandidatur
112-4505-2017
Tjänsten har gått till
Gunnel Grelsson

2017-04-26
Antikvarie/Arkeolog
112-3277-2017
Tjänsten har gått till
Eva Klotz

2017-04-25
Klimathandläggare
112-1369-2017
Tjänsten har gått till
Johanna Nordvall

2017-04-25
Samhällsplanerare
112-2255-2017
Tjänsten har gått till
Sara Israelsson

2017-04-20
Fältkontrollanter jordbrukarstöd
112-1285-2017
Tjänsterna har gått till
Cecilia Stattin
Ellinor Sahlén
Mazyar Arashnia
Felix Wahlström

2017-04-20
Fältkontrollant jordbrukarstöd
112-3739-2017
Tjänsten har gått till
Lars Strömberg

2017-04-05
Handläggare av fiskefrågor
112-1289-2017
Tjänsten har gått till
Johan Lundgren

2017-04-04
Handläggare djurskydd
112-1277-2017
Tjänsten har gått till
Anna Sondell

2017-03-24
Inventerare ängs- och betesmarker
112-1283-2017
Tjänsten har gått till
Patrik Blomberg

2017-03-23
Arkeolog
112-1926-2017
Tjänsten har gått till
Dag Lantz

2017-03-20
Länsstyrelsen beslutar att avbryta rekryteringen av tjänsten som Koordinator (dnr 112-2431-2017) på grund av förändrade förutsättningar.

2017-03-15
Särskilt sakkunnig inom integration
112-10173-2016
Tjänsten har gått till
Anna Danielsson

2017-03-01
Asylsamordnare
112-8780-2016
Tjänsterna har gått till
Rebecka Marcusson
Hanna Lundmark

2017-02-07
Projektledare för regional serviceutveckling
112-8840-2016
Tjänsten har gått till
Kristina Lindström

2017-02-06
Projektledare SEVÄRT
112-644-2017
Tjänsten har gått till
Ann Salomonson

2017-02-03
Handläggare jordbrukarstöd
112-26-2017
Tjänsten har gått till
Margareta Holmgren

2017-02-03
Handläggare djurskydd
112-9952-2016
Tjänsten har gått till
Anna Sondell

2017-02-02
Huvudsekreterare EU-programmet Botnia-Atlantica
112-10965-2016
Tjänsten har gått till
Gabriel Högberg Bölske

2017-01-30
Akvatisk ekolog
112-9106-2016
Tjänsten har gått till
Anniina Saarinen

2017-01-27
Miljöhandläggare med inriktning mot förorenade områden
112-501-2017
Tjänsten har gått till
Johanna Hedlund

2017-01-23
Programcontroller Interregprogrammet Botnia-Atlantica
112-9544-2016
Tjänsten har gått till
Åsa Ericsson

2017-01-18
Upphandlare
112-9782-2016
Tjänsten har gått till
Jenny Johansson

2017-01-18
Integrationsstrateg
112-8769-2016
Tjänsten har gått till
Maria H Andersson

2017-01-10
Projektekonom
112-7717-2016
Tjänsterna har gått till
Linus Olsson Lasu
Linda Ågren

2017-01-10
Koordinator för praktikantprojekt
112-10506-2016
Tjänsten har gått till
Joachim Borglund

2017-01-04
Handläggare stöd i Landsbygdsprogrammet
112-10139-2016
Tjänsten har gått till
Per-Ola Johansson

2016-12-09
Handläggare och fältarbetare till projekt
112-9421-2016
Tjänsterna har gått till
Henrik Karlborg
Magnus Lindberg

2016-11-17
Handläggare jordbrukarstöd
112-7746-2016
Tjänsten har gått till
Andreas Brihem

2016-11-08
Djurskyddshandläggare
112-9140-2016
Tjänsten har gått till
Louise Linder

2016-10-13
Prövningshandläggare
112-7735-2016
Tjänsten har gått till
Tove Eriksson

2016-10-12
Särskild sakkunnig inom integration
112-4160-2016
Tjänsten har gått till
Ronnie Magnusson

2016-09-27
Handläggare djurskydd
112-6830-2016
Tjänsten har gått till
Anna Sondell

2016-09-06
Projektekonom
112-6902-2016
Tjänsten har gått till
Catrin Liedberg

2016-08-25
Länsstyrelsen beslutar att avbryta rekryteringen av tjänsten som Projektsamordnare (dnr 112-5352-2016) på grund av förändrade förutsättningar.

2016-08-22
Ekonom
112-4091-2016
Tjänsten har gått till
Marie Gruffman

2016-08-11

Säsongsanställningar för restaurering av vattendrag
112-1118-2016
Tjänsterna har gått till
Magnus Lindberg
Christian Tegenfeldt
Fredrik Schaerström
Joakim Nilsson
Jens Andersson
Björn Ekholm
Gunnar Ölund

2016-08-09
Internrevisor
112-1866-2016
Tjänsten har gått till
Ulla-Britt Engström Andersson

2016-07-11
Miljöhandläggare
112-5702-2016
Tjänsten har gått till
Erik Gunnarsson

2016-06-28

Processledare inom integration
112-4161-2016
Tjänsten har gått till
Therese Bjursell

2016-06-27
Handläggare djurskydd
112-4002-2016
Tjänsten har gått till
Anna Sondell

2016-06-27
Antikvarie
112-5232-2016
Tjänsten har gått till
Dag Lantz

2016-06-20
4 guider till Naturum Vindelfjällen, Ammarnäs och Hemavan
Tjänsterna har gått till
Emelie Fredriksson, Elin Wikholm, Amanda Löfdahl och Emmy Dieden

2016-06-14
Länsantikvarie
112-2456-2016
Tjänsten har gått till
Ulf Lindberg

2016-06-09
Reservats- och Natura 2000-handläggare
112-1785-2016
Tjänsten har gått till
Åsa Stenman

2016-06-02
Säsongsanställningar för inventering i främst limniska miljöer
112-1116-2016
Tjänsterna har gått till
Jonas Gustafsson, Peter Mathiesen, Tommy Stenlund, Viktoria Karlsson, Filip Erkenborn, Sofia Ninnes, Stina Johansson, Antonia Liess

2016-06-02
Friluftslivssamordnare
112-2226-2016
Tjänsten har gått till
Mikael Pettersson

2016-06-01
Internrevisor
112-1866-2016
Tjänsten har gått till
Ulla-Britt Engström Andersson

2016-06-01
Vikarierande naturumföreståndare till naturum Vindelfjällen Ammarnäs
112-4640-2016
Tjänsten har gått till
Ethel Åberg

2016-05-31
Biträdande enhetschef
112-10105-2015
Tjänsten har gått till
Ulf Bergelin

2016-05-30
Handläggare-Verksamhetsstöd inom området verksamhetsinformation (DA)
112-4548-2016
Tjänsten har gått till
Nina Edlund

2016-05-26
Miljöhandläggare med inriktning mot förorenade områden
112-1323-2016
Tjänsten har gått till
Johanna Hedlund

2016-05-26
Miljöhandläggare med inriktning på täktverksamhet
112-2256-2016
Tjänsten har gått till
Ann-Sofie Lindberg

2016-04-15
Handläggare i fjällfrågor
112-10106-2015
Tjänsten har gått till
Johan Lindberg

2016-03-23
Vikarierande förvaltare av skyddad natur
112-10108-2015
Tjänsten har gått till
Ludmilla Wieslander

2016-03-23
Koordinator inom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter
112-10109-2015
Tjänsten har gått till
Malin König

2016-03-17
Chef till enheten för verksamhetsstöd
112-575-2016
Tjänsten har gått till
Maria Hanell

2016-03-16
Vikarierande handläggare jordbrukarstöd
112-456-2016
Tjänsten har gått till
Patrik Blomberg

2016-03-16
Fältkontrollant jordbrukarstöd
112-454-2016
Tjänsterna har gått till
Cecilia Stattin
Daniel Åslund

2016-03-08
Handläggare jordbrukarstöd
112-44-2016
Tjänsten har gått till
Margareta Holmgren

2016-02-29
Programekonom
112-10107-2015
Tjänsten har gått till
Thomas Kling

2016-02-29´
Handläggare av stöd Landsbygdsprogrammet
112-7654-2015
Tjänsten har gått till
Torbjörn Lindahl

2016-02-16
Vik miljöhandläggare med fokus på tillsyn och prövning av naturfrågor
112-9944-2015
Tjänsten har gått till
Anna Lejon

2016-02-03
Miljöhandläggare med inriktning mot prövning av miljöfarlig verksamhet
112-761-2016
Tjänsten har gått till
Tove Eriksson

2016-02-03
Samordnare till Nordsam
112-10048-2015
Tjänsten har gått till
Johanna Ask

2016-01-28
Miljöhandläggare med fokus på vattenverksamhet
112-9947-2015

Tjänsten har gått till
Camilla Nordenberg

2016-01-28
Miljöhandläggare med inriktning mot prövning av miljöfarlig verksamhet
112-8621-2015

Tjänsten har gått till
Per Hansson

2016-01-18
Chef till enheten för samhällsutveckling
112-5669-2015
Tjänsten har gått till
Anna-Lena Bergman

2016-01-15
Klimat- och energihandläggare
112-112-2016
Tjänsten har gått till
Jenny Nordén

2016-01-08
Handläggare kalkeffektuppföljning och miljöövervakning
112-8940-2015
Tjänsten har gått till
Darius Strasevicius

2016-01-08
Vik projektledare VIMLA/fält
112-9611-2015
Tjänsten har gått till
Tobias Eriksson

2016-01-08
Projektmedarbetare/arbetsledare restaurering/fält
112-9613-2015
Tjänsten har gått till
Henrik Karlborg

2016-01-08
Vik handläggare av regionala företagsstöd
112-7215-2015
Tjänsten har gått till
Tobias Bergström

2016-01-08
Handläggare av regionala företagsstöd
112-7214-2015

Tjänsten har gått till
Charlotta Wikman

2015-12-18
Länsstyrelsen beslutar att avbryta rekryteringen av tjänsten som Handläggare/Programekonom (dnr 112-7650-2015) på grund av förändrade förutsättningar.
Ny annonsering har skett med titeln Programekonom (dnr 112-10107-2015) och Länsstyrelsen beslutar att samtliga sökanden på den första tjänsten kvarstår som sökanden på den nya tjänsten.

2015-12-17
112-9744-2015´
Miljöhandläggare
Tjänsten har gått till
Fredrik Lönneborg

2015-12-16
Integrationsstrateg
112-7963-2015
Tjänsten har gått till
Elin Eriksson

2015-12-09
Vikarierande samordnare för klimatanpassning
112-8705-2015
Tjänsten har gått till
Bodil Englund

2015-12-03
Programdirektör Interreg-programmet Norra Periferin och Arktis
112-7196-2015
Tjänsten har gått till
Annika Blomster

2015-11-30
Vikarierande handläggare djurskydd och lantbrukarstöd
112-8161-2015
Tjänsten har gått till
Elina Sjölander

2015-11-30
Vikarierande handläggare lantbrukarstöd
112-8160-2015
Tjänsten har gått till
Andreas Brihem

2015-11-11
Vikarierande handläggare för bygdemedel
112-8538-2015
Tjänsten har gått till
Elisabet Klintebäck

2015-11-03
Handläggare Samhällsskydd och beredskap
112-5158-2015
Tjänsten har gått till
Lina Andersson

2015-10-26
Samhällsplanerare - vikariat
112-7608-2015
Tjänsten har gått till
Johanna Wadstein

2015-10-12
Ekonom - vikariat
112-5407-2015
Tjänsten har gått till
Catrin Liedberg

2015-09-16
Handläggare klimat och energi
112-7069-2015
Tjänsten har gått till
Elin Söderberg

2015-09-10
Lantbruksexpert
112-3555-2015
Tjänsten har gått till
Lars Ericson

2015-08-18
Vikarierande miljöhandläggare
112-5288-2015
Tjänsten har gått till
Fredrik Lönneborg

2015-08-18
Natura 2000-handläggare - vikariat
112-4179-2015

Tjänsten har gått till
Jon Andersson

2015-08-14
Natura 2000-handläggare
112-4187-2015

Tjänsten har gått till
Emil Larsson

2015-08-10
Reservatsbildare
112-4171-2015

Tjänsten har gått till
Anna Hallmén

2015-07-14
Integrationshandläggare
112-5535-2015
Tjänsten har gått till
Linda Fridlund

2015-06-24
Fältarbetare i framför allt limniska miljöer
112-1235-2015
Tjänsterna har gått till
Tiina Kumpula
Tobias Eriksson
Tommy Stenlund
Jens Andersson
Joakim Nilsson
Linnie Lodestål
Emil Larsson
Sandra Josefsson
Lina Edgren
Klas Fahlgren
Per Saarinen Claesson

2015-06-23
Förvaltningshandläggare
112-3764-2015
Tjänsten har gått till
Dag Lantz

2015-06-22
Handläggare samhällsskydd och beredskap
112-4366-2015
Tjänsten har gått till
Johanna Ask

2015-06-22
Handläggare jämställdhet
112-1387-2015
Tjänsten har gått till
Sara Moberg

2015-06-12
Fältarbetare - åtagandeplaner för betesmarker
112-3541-2015
Tjänsten har gått till
Patrik Blomberg

2015-06-04
Samhällsplanerare
112-4217-2015
Tjänsten har gått till
Johanna Wadstein

2015-05-26
Förvaltare av skyddad natur
112-4154-2015
Tjänsten har gått till
Karin Björnehall

2015-05-21
Handläggare med förvaltningsuppgifter på statens mark
112-1394-2015
Tjänsten har gått till
Julia Holmström

2015-05-20
4 guider till Naturum Vindelfjällen Ammarnäs och Hemavan
112-1080-2015
Tjänsterna har gått till
Hanna Vestman
Adam Helleberg
Morgan Karlsson
Agneta Olsson

2015-05-11
Skogsinventerare med inriktning mot områdesskydd
112-2862-2015
Tjänsten har gått till
Sebastian Kirppu

2015-04-14
Fältkontrollanter - EU jordbruksstöd
112-1142-2015
Tjänsterna har gått till
Elina Sjölander
Andreas Brihem
Daniel Åslund

2015-04-14
Skötsel och åtagandeplaner för betesmarker
112-1130-2015
Tjänsten har gått till
Margareta Holmgren

2015-04-14
Skogsinventerare och GIS-specialist med inriktning mot områdesskydd
112-2562-2015
Tjänsten har gått till
Jon Andersson

2015-04-10
Arbetsledare för restaurering av vattendrag
112-1237-2015
Tjänsterna har gått till
Magnus Lindberg, Henrik Karlborg, Christian Andersson och Malin Isaksson

2015-03-24
Förvaltare av skyddad natur
112-2101-2015
Tjänsten har gått till
Karin Björnehall

2015-03-10
Miljöhandläggare
112-1566-2015
Tjänsten har gått till
Camilla Nordenberg

2015-02-24
Anläggningsansvarig Arbetsledare
112-1097-2015
Tjänsten har gått till
Tommy Sjölund

2015-02-12
Framtidens registrator inom arkiv, dokumenthantering och ärendeflöde
112-717-2015
Tjänsten har gått till
Britt-Marie Granberg

2015-02-11
Jurist/Förvaltningshandläggare
112-9416-2014
Tjänsten har gått till
Per Lundström

2015-02-06
Husfru/Husföreståndare för Residenset
112-8479-2014
Tjänsten har gått till
Anita Levander

2015-02-06
Chefssekreterare till Landshövdingen
112-8486-2014
Tjänsten har gått till
Åsa Lundvall

2015-01-30
Miljöhandläggare med inriktning mot prövning av miljöfarlig verksamhet 112-6944-2014
Tjänsten har gått till
Erika Nilsson

2015-01-08
Utredare
112-9474-2014
Tjänsten har gått till
Matilda Andersson

2015-01-07
HR-handläggare med inriktning mot anställningsvillkor och lön
112-7676-2014
Tjänsten har gått till
Cajsa Eriksson

2014-12-18
Enhetschef till Landsbygdsenheten
112-9096-2014
Tjänsten har gått till
Kajsa Berggren

2014-12-18
Medarbetare i projekt
112-9101-2014
Tjänsterna har gått till
Henrik Karlborg, Camilla Nordenberg, Tiina Kumpula, Magnus Lindberg och Tobias Eriksson

2014-12-09
Anläggningsansvarig och Arbetsledare
112-8789-2014
Tjänsten har gått till
Lars Peder Danielsson

2014-11-26
Naturbevakare
112-7817-2014
Tjänsten har gått till
Tor Larsson

2014-11-21
Erfaren Jurist
112-6296-2014
Tjänsten har gått till
Åsa Borgardt

2014-11-13
IT-/lokalsamordnare
112-6781-2014
Tjänsten har gått till
Barbro Walleij

2014-10-02
Handläggare EU-programmet Botnia-Atlantica 2014-2020
112-5116-2014
Tjänsten har gått till
Elina Häkkinen

2014-09-09
Processledare i integrationsprojekt
112-3006-2014
Tjänsten är återkallad

2014-08-28
Handläggare djurskyddskontroller
112-4943-2014
Tjänsten har gått till
Anna Sondell

2014-07-07
Projektledare i integrationsprojekt
112-5076-2014
Tjänsten har gått till
Elina Pettersson

2014-06-17
Miljöhandläggare för uppföljning av miljötillståndet
112-2872-2014
Tjänsten har gått till
Lotta Ström

2014-06-09
4 Guider till Naturim Vindelfjällen Ammarnäs och Hemavan
112-1268-2014
Tjänsterna har gått till
Gunhild Israelsson, Agneta Olsson, Nina Österlöf och Maria Noro-Larsson

2014-06-09
Fältinventering av potentiellt skyddsvärda skogar
112-3926-2014
Tjänsterna har gått till
Jon Andersson och Torbjörn Josefsson

2014-06-05
Fältarbetare i framför allt limniska miljöer 112-1414-2014
Tjänsterna har gått till
Henrik Karlborg, Linnie Lodestål, Fredrik Lindgren, Cecilia Larsson,
Christian Andersson, Daniel Åslund, Jonas Gustavsson, Ola Renman,
Tiina Kumpula, David Hammenstig, Viktoria Karlsson, Camilla Nordenberg

2014-06-04
Naturvårdshandläggare
112-1301-2014
Tjänsten har gått till
Anna Lejon

2014-05-19
Handläggare inom Landsbygdsprogrammet
112-7429-2013
Tjänsterna har gått till
Jan Kullman och Patricia Norrman

2014-05-16
Fältarbetare för inventering av betesmarker
112-2880-2014
Tjänsten har gått till
Margareta Holmgren

2014-05-08
Medarbetare i projekt Friskare Skogsvatten
112-3315-2014
Tjänsten har gått till
Tobias Eriksson

2014-04-14
Utredare 
112-1377-2014
Tjänsten har gått till
Matilda Andersson

2014-04-02
Arkeolog  112-1471-2014
Tjänsterna har gått till
Kjell Edvinger och Britta Wennstedt Edvinger

2014-03-26
Miljöhandläggare förorenade områden
112-777-2014
Tjänsten har gått till
Andreas Drott

2014-03-26
Handläggare för beredning av företagsstöd
112-8298-2013
Tjänsterna har gått till
Agneta Sörman och
Erik Dahlberg

2014-03-10
Huvudsekreterare för EU-programmet Botnia-Atlantica 2014-2020
112-9258-2013
Tjänsten har gått till
Rolf Wännström

2014-03-07
Upphandlare till Ekonomienheten
112-222-2014
Tjänsten har gått tillHelen Dahlberg

2014-03-07
Ekonom  112-228-2014
Tjänsten har gått till
Emma Forssell

2014-02-26
Framtidens registrator inom registrering, dokumenthantering och ärendeflöde
112-1048-2014
Tjänsten har gått till
Britt-Marie Granberg

2014-02-07
Handläggare av djurskydds- och lantbrukskontroller
112-8754-2013
Tjänsten har gått till
Elina Sjölander

2014-02-06
Samordnare inom området våld i nära relationer
Tjänsten har gått till
Karin Karakatsanis Hjalmarsson

2014-01-30
Informatör
112-9404-2013
Tjänsten har gått till
Camilla Carbin

2014-01-07
2 Fältassistenter
112-9016-2013
Tjänsterna har gått till
Lars Peder Danielsson och
Tor Larsson