Västerbottens län samarbetsorgan

Kort information om de samarbetsorgan som Västerbottens län deltar i. Arktiska Rådet, Northern Forum och North Sweden.

Arktiska Rådet

Arktiska Rådet är en mellanstatlig organisation som syftar till att uppnå en hållbar utveckling i arktiska områden. Organisationen etablerades formellt hösten 1996 och Sverige deltog från början. UD deltar i Arktiska rådets möten, men samråder med berörda län i norra Sverige, främst Norrbotten men även Västerbotten.

Barents Euro-Arktiska råd

Västerbottens län är sedan 1998 medlem av Barents Euro-Arktiska Regionråd. Barentssamarbetet startade 1993 och utgår från en gränsöverskridande idé, som implementeras i nära samverkan på mellanstatlig och regional nivå.

Syftet med Barentssamarbetet är att säkerställa fred och säkerhet samt att skapa en hållbar social och ekonomisk utveckling i området och Europa i sin helhet.

North Sweden

Landstingen i Västerbotten och Norrbotten, Region Västerbotten,  Kommunförbundet i Norrbotten, Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten står bakom North Sweden. Gemensamt med Norrlandsfonden har man upprättat ett kontor i Bryssel och ett kontor i vardera län med personal. Kontoret öppnades hösten 1997 och ansvaras av Mikael Janson.

Syftet är att förstärka vår regions möjligheter att verka som en aktiv och framgångsrik partner i EU-samarbetet och i Europa i övrigt. North Sweden har följande uppgifter:

  • aktiv presentation av regionen Norrbotten/Västerbotten, program- och projektbevakning,
  • interregionalt nätverksbyggande,
  • intressebevakning och kompetensutveckling.