Barentsregionen

Västerbottens län är en del av Barentsregionen - en region rik av historia, kultur och naturresurser.
Karta över Barentsområdet.

Västerbottens län är sedan 1998 medlem av Barents Euro-Arktiska Regionråd. Barentssamarbetet startade 1993 och utgår från en gränsöverskridande idé, som implementeras i nära samverkan på mellanstatlig och regional nivå.

 

Syftet med Barentssamarbetet

Syftet med Barentssamarbetet är att säkerställa fred och säkerhet samt att skapa en hållbar social och ekonomisk utveckling i området och Europa i sin helhet. Detta sker genom att utveckla kontakterna mellan människorna i området och stärka den regionala identiteten.

Fem insatsområden

Det regionala Barentssamarbetet arbetar utifrån fem insatsområden; näringsutveckling/infrastruktur, kompetens/utbildning, miljö/hälsa, välfärd/kultur och ursprungsbefolkningsfrågor.  

6 miljoner invånare i regionen

Regionen består av Norrbottens och Västerbottens län i Sverige; Lapland, Kainuu och Norra Österbottens förbund i Finland; Nordland, Troms och Finnmarks fylken i Norge samt Murmansk län, Archangelsk län med Nenets autonoma område, republiken Komi samt republiken Karelen i Ryssland. Den totala ytan uppgår till drygt 1 755 000 kvadratkilometer och befolkningen uppgår till ca 6 miljoner invånare. Inom området lever ett antal ursprungsfolk, bland annat samer, komi, vepser och nenetser.