Västerbottens vänregioner

Västerbottens län samarbetar med Lorraine, Karelen, Heilongjiang och Wielkopolska.
Två soldater framför en staty.

Som ett led i det internationella arbetet har Västerbottens län ett antal vänregioner. Länen/regionerna undertecknar ett gemensamt avtal som beskriver vilka områden som är viktiga i samarbetet, t.e.x. näringsliv, kultursamverkan, skolutbyte mm.

För dem som vill samarbeta med just den regionen kan detta avtal fungera som en lämplig dörröppnare. Det officiella samarbetet innebär även att landshövdingen besöker vänregionen ungefär en gång per år.