EU och internationellt

Medlemskapet i Europeiska Unionen (EU) påverkar oss som medborgare på flera olika sätt, både i stort och i smått. För Länsstyrelsen innebär det möjlighet att utnyttja gemensamma resurser, men också att ta hänsyn till gemensamma regler.


Arbetet med strukturfonderna är förmodligen det mest uppmärksammade. Det mest omfattande är vårt arbete med olika stöd till länets jordbruksföretag, men vi lägger också mycket tid på det långsiktiga miljövårdsarbetet och den fortlöpande miljöövervakningen. Samarbete i olika former sker också med länder utanför EU.

 

Länsstyrelsen är förvaltande myndighet för två program inom området Europeiskt territoriellt samarbete: Norra Periferin och Arktis samt Botnia-Atlantica

Programmen finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

 Content Editor


Botnia-Atlanticaprogrammet ska stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt öka integration och samverkan inom Botnia-Atlantica-området för en starkare tillväxt och mer hållbar utveckling.

www.botnia-atlantica.eu

 

 

Programmet Norra Periferin och Arktis främjar transnationellt samarbete mellan Norra Finland, Norra Sverige, Highlands & Islands i Skottland, de nordliga och västliga delarna av Irland, Nordirland, Island, Grönland, Färöarna samt de nordliga och västliga delarna av Norge.

www.interreg-npa.eu