Offentligheten och diariet

Tangentbord
Diarium - ett register

Myndigheterna registrerar sina handlingar i diarier. Det gör man bland annat för god ordning och för de ska vara möjligt att hitta även efter lång tid. I diarierna registreras dagligen nya ärenden och handlingar till pågående ärenden.

I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar. De handlingar som kommer in till myndigheten, t.ex. brev och ansökningar, och som upprättas vid myndigheten, t.ex. beslut och utredningar, är sådant som registreras. Däremot behöver inte handlingar som är av mindre betydelse för myndighetens verksamhet registreras, t.ex. pressklipp, reklamtryck, statistiska meddelanden, begäran om att få en handling.

Ta del av handlingar

Övervägande delen av en myndighets handlingar är s.k. allmänna handlingar. Varje medborgare har rätt att ta del av dem om de är offentliga det vill säga om de inte bedöms att de är hemliga. 

Du kan besöka Länsstyrelsen eller begära att få en kopia från oss. Det är alltid gratis att ta del av handlingen här hos oss, men om du begär kopior finns det regler för när vi ska ta ut en avgift. För avgiftens storlek, se bilaga om riktlinjer för avgift. 

Bilaga till riktlinjer för avgift 

Bedömningen kan överklagas

Om vi nekar till att lämna ut en handling, för att hela eller delar av den är hemlig, så har du rätt att få ett beslut om det. Vi är skyldiga att informera dig om din möjlighet. Du kan sedan överklaga beslutet, det vill säga få riktigheten i beslutet prövad.

 

Kontakta oss

Har du frågor om ärenden eller vill ta del av en allmän handling bör du i första hand vända dig till Diariet telefon 010-22 54 400 eller via e-post:

Vasterbotten@lansstyrelsen.se

Vill Du ha information om ett enskilt ärende, kontakta då ansvarig handläggare.

Nu kan du via din dator söka i vårt diarium. Se rubriken Diarium, till vänster.