Information enligt Personuppgiftslagen (PUL)

Länsstyrelsen är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i diariet och på webbplatsen. Vissa personuppgifter som registreras i diariet läggs ut på webbplatsen för att tillgodose allmänhetens insynsintresse.

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumerationer och beställningar av informationsmaterial sparas bara så länge som krävs för att kunna expediera beställningen.

Meddelanden är allmänna handlingar

Länsstyrelsen använder ingen teknisk information i form av inläggning av cookies eller dylikt, det vill säga sådant som sparas och kan identifiera enskilda besökare. Länsstyrelsen är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss i regel blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Information om personuppgifter

Du har rätt att begära information hos Länsstyrelsen om det är personuppgifter som vi behandlar och som berör dig. Om du vill ha sådan information, ska du skicka en undertecknad begäran till oss. Begäran kan enligt PUL inte skickas på e-post. Du har också rätt att att begära att vi rättar personuppgifter som rör dig. 

Lagring och överföring

För att skydda din personliga information kommer all vår lagring och överföring av information att skyddas med ändamålsenlig säkerhetsteknologi. Bestämmelser om information till den registrerade om behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (1998:204). 

Mer information om PUL

Mer information om PUL och om information till den registrerade finns på Datainspektionens webbplats.