Diarium

I webbdiariet visas ärenden vi handlägger. Efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader.

Här kan du se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men du kan inte läsa själva dokumenten.

Länsstyrelsernas diarier

Alla uppgifter som visas i webbdiariet är offentliga.

I webbdiariet visas ärenden vi handlägger, efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader. 

Här kan du se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men du kan inte läsa själva dokumenten

Har du frågor kring äldre ärenden eller vill du ta del av ett dokument? Kontakta Länsstyrelsen Västerbotten telefon 010-225 44 00 eller via e-post till: Vasterbotten@lansstyrelsen.se