26 björnar får fällas under årets licensjakt

En tilldelning på 26 björnar. Inga specifika jaktområden. Återigen möjlighet till åteljakt.  Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

I vår blev det färre skyddsjakter efter björn som genomfördes på grund av rennäringens problem med björn i kalvningslanden. Detta har en positiv effekt på höstens licensjakt när det gäller hur många björnar som får fällas.

– Vi har kunnat öka tilldelningen för licensjakten igen, eftersom det är färre björnar som har fällts i vår än som var fallet 2015 och 2016. Eftersom vi vill hålla jaktuttaget på ungefär samma nivå som de senaste åren blir det fler björnar kvar för licensjakten, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

– Vi slopar återigen indelningen av länet i två jaktområden . Syftet med en separat kvot för området ovanför odlingsgränsen är att minska björnstammen i renarnas kalvningsland, men det har vi redan gjort i och med skyddsjakterna, fortsätter Björn Jonsson.

Minskad björnstam som mål
Björnstammen i Västerbotten beräknades hösten 2014 uppgå till cirka 360 djur. Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation tog i juni 2015 beslut om en målsättning för björnstammen i länet på 350 individer, som gäller för åren 2015-2019.

– Detta innebär alltså en försiktig minskning av björnstammen. Tilldelningens storlek i årets licensjakt är ett steg i den riktningen, precis som det var de senaste två åren, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Licensjakten börjar den 21 augusti, men redan nu är alltså nio döda björnar kända i länet i år. Åtta björnar fälldes i skyddsjakt efter beslut från Länsstyrelsen och en björn dödades i samband med att den angrepp renar i en hage. Totalt, med licensjakten inräknat, kommer den kända dödligheten bland björnarna att ligga på cirka 10 procent i år.

– Eftersom produktiviteten har legat omkring 8 procent under senare år innebär detta att björnstammen i Västerbotten förväntas minska något, helt i enlighet med målsättningarna, säger Michael Schneider.

Åteljakten fortsätter
Åtling är återigen tillåten som jaktmetod. Det finns ett regelverk kring åteljakten och jägarna uppmanas att läsa villkoren noga som finns i licensjaktsbeslutet. Utplacering av åtelmaterial får ske från 15 juli, men först efter att åteln har anmälts till och godkänts av Länsstyrelsen.