Stor våtmarkssatsning i Västerbotten

Fredag 2 februari firas internationella våtmarksdagen. Regeringen satsar nu 200 miljoner kronor per år i tre år för att restaurera och anlägga våtmarker i hela Sverige.

​– Våtmarkerna har stora värden inte bara för de djur och växter som finns där. De motverkar också översvämningar och förbättrar kvaliteten på dricksvattnet, säger Jonas Grahn, våtmarkssamordnare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Pengar att söka för våtmarksrestaurering

Ideella organisationer och andra lokala aktörer kan söka pengar för restaurering och anläggande av våtmarker genom LONA (Lokala naturvårdssatsningen). Medlen söks via kommunerna och Länsstyrelsen fördelar pengarna.

Länsstyrelsen Västerbotten kommer också att göra flera insatser i naturreservat och andra skyddade områden. Till exempel kommer vi att lägga igen diken och restaurera rikkärr.

Våtmarker i Västerbotten

Västerbottens län är rikt på våtmarker, mer än en femtedel av länet består av våtmarker av olika slag. Våtmarker är ett samlingsnamn för olika typer av myrar och grunda vattenområden.

​Påverkan på våtmarker

De senaste hundra åren har många våtmarker påverkats av mänsklig aktivitet, framför allt dikning. Särskilt i kustlandet är många sjöar utdikade eller sänkta. Genom att restaurera våtmarkerna till ett mer ursprungligt skick kan problem med höga vattenflöden i vattendrag minskas. Tillskottet till grundvattnet ökar då, vilket är positivt för dricksvattenförsörjningen. Fungerande våtmarker kan också minska övergödningen och är viktiga miljöer för djur och växter.

Fem kända naturreservat med våtmarker i Västerbotten:

Blaikfjället, Vilhelmina kommun

Brånsjön, Vännäs kommun

Vithattsmyrarna, Skellefteå kommun

Lycksamyran, Sorsele kommun

Sjulsmyran , Robertsfors kommun

Mer information

Våtmarkssatsningen på Naturvårdsverkets hemsida

LONA på Naturvårdsverkets hemsida

För mer information kontakta:

Jonas Grahn
Våtmarkssamordnare
010-225 44 28
jonas.grahn@lansstyrelsen.se

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se