Fortsatt stor satsning på värdefull natur i Västerbotten under 2018

Regeringen fortsätter att satsa på skydd och åtgärder för värdefull natur. Det innebär att fler områden kan bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser.

Under 2016 till 2018 har anslagen från naturvårdsverket till Länsstyrelsen varit historiskt höga.

– Regeringens satsning på skyddad natur ger direkt effekt för alla de som vistas ute i naturen, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Satsningarna under 2017 har gett resultat. I Västerbotten beslutades om 40 nya naturreservat och tillgängligheten till fantastisk natur har ökat tack vare upprustade leder och nya broar.

I år fortsätter arbetet med att skydda områden som naturreservat. Det handlar framför allt om mark som redan ägs av staten och områden där staten bytt till sig skyddsvärd skog från skogsbolag. Dessutom kommer Länsstyrelsen att bygga flera nya anläggningar i fjällen.

Ett urval av åtgärderna i Västerbotten 2018

  • En av de nya stora satsningarna för året är att skapa fler så kallade "gröna jobb". Det handlar om jobb som ger människor sammanhang, kunskap och självförtroende samtidigt som naturvårdsåtgärder blir utförda.
  • En stor satsning på våtmarker där ideella organisationer och andra lokala aktörer kan söka pengar för restaurering och anläggande av våtmarker. Länsstyrelsen Västerbotten kommer också att göra flera insatser i naturreservat och andra skyddade områden. Till exempel kommer vi att lägga igen diken och restaurera rikkärr.
  • Fortsatt upprustning av fjälleder.
  • Nya utställningar på Naturum Vindelfjällen i Hemavan och Ammarnäs
  • Satsning på underhåll av flera utflyktsmål, bland annat nya grillplatser och vindskydd på många platser.

Fakta om regeringens naturvårdssatsning

Idag finns över 4700 naturreservat och 29 nationalparker i Sverige. Anslaget för skydd av värdefull natur är 2018 på 1 418 miljoner kronor och anslaget för åtgärder för värdefull natur är 2018 på 1 194,5 miljoner kronor.

För mer information kontakta:

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se