Årets licensjakt på lodjur i Västerbotten

Sexton lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbotten. Sex djur får fällas i de fyra fjällkommunerna och tio djur i länets övriga kommuner. Det blev resultatet när Länsstyrelsen tog beslut i frågan.

​Jakten tillåts mellan 1 mars och 15 april. För andra året i rad får fällor för levandefångst användas under lodjursjakten.

Årets inventering av lodjur är på väg att avslutas. Preliminära resultat visar att det finns nästan lika många lodjur i länet som ifjol, och att stammen ligger nära den beslutade målnivån för Västerbotten.

– Målet är att vi ska ha runt 23 föryngringar varje år, det vill säga honor som fått ungar, säger Linda Backlund, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Anledningen är att populationen inte ska bli för stor, främst med hänsyn till skadorna som lodjuren kan orsaka för rennäringen.

– Med årets tilldelning på sexton djur kan vi få en jakt som håller lodjursstammen på samma nivå fram till nästa år, samtidigt som jägarna ges möjlighet att nyttja den värdefulla jaktliga resurs som lodjuren också är, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Strikta regler för hur jakten får bedrivas

Jakten ska kunna bedrivas effektivt och därför tillåts användning av motorfordon för att leta efter lodjur. Jaktlagstiftningen förbjuder egentligen jakt med motorfordon, men Länsstyrelsen kan besluta om undantag i vissa fall.

– I lojaktsbeslutet finns det strikta regler, bland annat om hur man får använda skoter, så det gäller att jägarna läser på om vad som gäller innan de ger sig ut på jakt, säger Linda Backlund.

Också för fällfångsten finns ett tydligt regelverk. Endast godkända fällor får användas. De ska anmälas till Länsstyrelsen senast 28 februari och fällorna ska vittjas minst två gånger varje dygn.

Beslut baserat på aktuell kunskap

Länsstyrelsen vill ta välgrundade beslut som baseras på så aktuell information om lodjursstammen som möjligt, vilket innebär att beslutet tas i ganska nära anslutning till licensjaktsstarten.

– Vi kan ta mycket bättre beslut när vi avvaktar tills loinventeringen är nästan klar. Då kan vi använda aktuell information om lodjurens antal och utbredning samt hur problembilden ser ut i länet när vi fastställer kvot och zonindelning för jakten, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Västerbotten.

Två jaktzoner

Årets lodjursjakt får bedrivas i två stora jaktzoner. Västra området (med sex tilldelade lodjur) utgörs av fjällkommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea. Östra området (tio lodjur) består av länets övriga kommuner: Malå, Lycksele, Åsele, Norsjö, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling.

Bara ett telefonnummer

Som jägare behöver du bara hålla reda på ett telefonnummer under jakten: 010- 225 41 15. Du väljer om du vill höra kvarvarande kvot eller anmäla påskjutet eller fällt lodjur då du ringer.

Mer information:

Villkor, motivering och bakgrundsbeskrivning för årets licensjakt efter lodjur finns i Länsstyrelsens jaktbeslut. Det aktuella beslutet och mer information om lodjuren i Västerbotten finns på Länsstyrelsens webbplats. Information om kvarvarande tilldelning finns under jaktperioden på telefon 010- 225 41 15.

För ytterligare information kontakta:

Michael Schneider
rovdjursansvarig
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 44 50
michael.schneider@lansstyrelsen.se

Linda Backlund
rovdjurshandläggare
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 44 16
linda.backlund@lansstyrelsen.se