Träningstillfälle Holger, en övning utan action

Under vecka 9 arrangerar Länsstyrelsen Västerbotten flera aktiviteter för länets krisberedskapsaktörer för att stärka länets förmåga att sam-verka vid samhällsstörningar. Aktiviteterna kallas samlat för ”Tränings-tillfälle Holger” och beskrivs som en ”regional samverkansövning helt utan action” eftersom allt som ska hända under dagarna är känt av del-tagarna på förhand.

​Syftet med "träningstillfälle Holger" är att ge länets krisberedskapsaktörer ett tillfälle att tillsammans, i lugn och ro, träna på att exempelvis lämna lägesrapporter och genomföra samverkansmöten i olika former som om det hade varit en verklig pågående samhällsstörning, säger Eva-Lena Fjällström, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västerbotten.

16 aktörer är anmälda och förväntat antal personer som kommer att delta är ca 100–130 stycken runt om i länet.

Några av ingredienserna i scenariot som aktörerna kommer att ha som bakgrund för samverkan under veckan är sabotage mot vattenverk, omfattande elavbrott och blixthalka.

Om träningsupplägget

Under vecka 9, med tyngdpunkten på tisdag och onsdag, genomförs olika samverkansaktiviteter i enlighet med länets överenskommelse om samverkan. Tider för aktiviteterna kommer att vara kända i förväg och samverkan under de två dagarna genomförs till största delen på distans, där alla aktörer deltar i möten från respektive arbetsplats.

Utöver de gemensamma samverkansaktiviteterna finns utrymme för aktörerna att bygga på med egna utbildnings- eller övningsaktiviteter på hemmaplan.

Bakgrund

Västerbottens krisberedskapsaktörer skrev den 21 juni 2016 på en Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län. Den 30–31 mars 2017 genomfördes Träningstillfälle Holger där samtliga aktörer som omfattas av överenskommelsen bjöds in att träna på de rutiner och samverkansformer som enligt överenskommelsen ska tillämpas vid samhällsstörningar.

Utvärderingen av Holger 2017 visade att träningstillfället varit givande både som kunskapshöjande aktivitet och som en metod för att identifiera brister såväl internt som i samverkan mellan aktörerna. Flera aktörer lyfte också önskemål om att Holger skulle bli en återkommande aktivitet. Ambitionen är nu därför att genomföra en "Holger" årligen under vecka 9 för att upprätthålla och stärka förmågan till samverkan i länet. 

Kontaktinformation

Eva-Lena Fjällström, Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen Västerbotten
eva-lena.fjallstrom@lansstyrelsen.se, 070- 363 24 72

Ida Johansson, Beredskapshandläggare, Länsstyrelsen Västerbotten
ida.johansson@lansstyrelsen.se, 073-039 72 89


 Content Editor