Miljoner till lokala naturvårdsprojekt

Totalt pågår nu 58 lokala naturvårdsprojekt i Västerbotten. Flera av projekten handlar om integration i naturen.

​– Umeå naturskola kommer de närmaste åren att utbilda skolpersonal i att visa naturen för personer med ingen eller liten naturvana. Det ska göras i Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå, berättar Mikael Pettersson, ansvarig för LONA på Länsstyrelsen Västerbotten.

Fler projekt som handlar om integration i naturen kommer att starta upp i Skellefteå och Norsjö. Sedan tidigare pågår andra projekt med samma fokus, till exempel i Dorotea och Vindeln.

Projekt i nästan alla länets kommuner

Flera av de pågående LONA-projekten handlar om att anlägga och underhålla vandringsleder. Exempel på andra projekt är återställning av vattendrag som rensats för timmerflottning, digital fiskeinformation, handikappanpassade fiskeplatser, planering för friluftsliv, äldres utevistelse, tätortsnära naturreservat och ekosystemtjänster.

Totalt 58 projekt

Under 2018 kommer tio nya och 48 pågående projekt att få LONA-bidrag med totalt 2,2 miljoner kronor. Länsstyrelsen Västerbotten fördelar stödet som bidrar med upp till 50 procent av projektkostnaderna. Det totala värdet av insatserna i de projekt som har beviljats 2018 är över 11 miljoner kronor.

Tabell: beviljade projekt och kostnader

Projekt som beviljats LONA-bidrag 2018

Lycksele kommun:

Djupkartering av Umeälven och sjöar i vattensystemet

Skellefteå kommun:

Schysst i Skellefteå
Invasiva arter – inventering och bekämpning av lupiner
Flottledsåterställning i Risån

Storumans kommun

Vandringsled Hemavan

Umeå kommun:

Våga vara ute
Pollinerande insekter i Västerbotten
Naturvårdsåtgärder i Arboretum norr
Friluftsplan för Umeå kommun  

Norsjö kommun:

Pumptjärn – integration i Bastuträsk

Om LONA

Syftet med LONA är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Bidraget går till kommuner som själva eller tillsammans med andra, till exempel föreningar, vill jobba med naturvård.

Sista ansökningsdatum för LONA-bidrag inför 2019 är 1 december 2018.

På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om LONA.

I Naturvårdsverkets LONA-register finns alla projekt som beviljats LONA-bidrag i hela Sverige.

För mer information kontakta:

Mikael Pettersson
Naturvårdsenheten
mikael.t.pettersson@lansstyrelsen.se
010-225 45 85

Emma Johansson
Kommunikatör
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
010-225 42 42