Film: Efterbehandling av gruvan i Svärtträsk

Just nu genomför vi efterbehandling av Svärtträskgruvan, med Sveriges Geologiska Undersökning som huvudman. I filmen får du veta hur efterbehandlingen går till.

​Efterbehandlingen av gruvan påbörjades 2014 och beräknas bli färdig under 2017. Du kan läsa mer om Svärtträskgruvan på vår sida om Utredningar och åtgärder med statligt bidrag.