Beslut om utvidgat strandskydd i Skellefteå kommun

Länsstyrelsen Västerbotten har beslutat att utvidga strandskyddet inom ett antal områden i Skellefteå kommun. 

Detta för att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Besluten finns tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/vasterbotten, se Samhällsplanering och kulturmiljö/Plan- och byggfrågor/Strandskydd/Utvidgat strandskydd.

Eventuella överklaganden skickas digitalt senast den 12 januari 2018, till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller per brev till Länsstyrelsen Västerbotten 901 86 Umeå.

För mer information kontakta:
Marita Alatalo
Samhällsplanerare
010-225 45 11
marita.alatalo@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-2254237
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se