Årets nya naturreservat i Västerbotten

Under 2017 har Länsstyrelsen Västerbotten tagit 40 beslut om naturreservat. Det betyder att många fina naturområden i länet bevaras för framtiden.

​– Vi är mycket nöjda med årets beslut. Det handlar om värdefull natur med stor betydelse för den biologiska mångfalden. Dessutom är flera av områdena fina besöksmål för den friluftsintresserade, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Skog, myrar och havsområden med en sammanlagd areal på närmare 28 000 hektar har skyddats. Tio av områdena är utökningar av redan befintliga reservat. Ett befintligt naturreservat, Gärdefjärden, har fått förändrade bestämmelser så att Länsstyrelsen kan ta hand om platsens naturvärden på ett bättre sätt.

Områden huvudsakligen från markbytesaffärer

En stor del av de nya naturreservaten kommer från ett stort markbyte där Naturvårdsverket med hjälp av ersättningsmark från Sveaskog bytt till sig skogar från de stora skogsbolagen. Den andra stora potten med områden kommer från en annan uppgörelse mellan Statens fastighetsverk, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Där handlar det om stora arealer fjällnära skog.

​Fem besöksvärda naturreservat som beslutats 2017

Lagnäset, Bjurholms kommun

Lagnäsets naturreservat ligger ungefär en kilometers vandring från Bjurholms samhälle längs Öreälvsleden. Alldeles vid älven ligger en slåtteräng som vid midsommartid täcks av ett hav med smörbollar. Länsstyrelsen har i december 2017 färdigställt en ny hängbro i reservatet som leder till en rastplats på slåtterängen.

Avanäset, Skellefteå kommun

Avanäset är ett ostört och naturskönt kust- och skärgårdsområde med vackra klipphällar, sandstränder och naturskog. Området på Avanäsberget och runt Oxberget är trevliga att ströva runt i. Här finns också flera fornlämningar. Gammelhamnen är en vacker naturhamn och Vitsanden är en långsträckt sandstrand i den nordliga delen av reservatet. En mindre sandstrand finns vid Tackelkammarviken innanför Höghällan.

Utvidgning av Gäddsjömyran, Vilhelmina och Dorotea kommuner

Gäddsjömyran är ett av Sveriges finaste våtmarksområden. Reservatet är nu nästan 7 000 hektar stort och består av öppna våtmarker med ett fantastiskt fågelliv. Från utsiktsplatsen Sagatun på Blaikfjället kan du njuta av det vackra myrlandskapet utan att behöva blöta ner fötterna. För den som vill in i området är det enklast vintertid på skidor eller med skoter. Det går en skoterled genom hela reservatet.

Trolltjärnen, Lycksele kommun

Naturreservatet Trolltjärnen bjuder på dramatisk terräng och fina skogar. Det är ett trevligt utflyktsmål, inte minst under våren och sommaren. Vandringen upp på berget är ganska brant men väl på toppen har du en fin utsikt över omgivningarna. Här ser man ner mot Umeälvens dalgång och sjön Trolltjärnen som ligger vackert mellan branta sluttningar.

Gärdefjärden, Skellefteå kommun

Gärdefjärdens naturreservat vid Lövånger är en viktig rastplats för flyttande tranor, gäss och andra fåglar. Reservatet bildades 1972, men nu har bestämmelserna ändrats. De igenvuxna sjöstränderna ska förvandlas till öppna betesmarker med betande djur. Det kommer att göra reservatet till en ännu bättre plats för besökare, både fåglar och människor. Från kyrkstaden leder stigar genom lummiga skogar till utsiktsplatser där du kan uppleva fågellivet och den omväxlande naturen.

​Välkommen ut i naturen! 

Som besökare har du stor frihet i ett naturreservat. Jakt, fiske, bärplockning, eldning, tältning och skoterkörning är som regel tillåtet. Organiserade friluftslivsaktiviteter och kommersiell turistverksamhet brukar också tillåtas i naturreservaten.

Stor nationell satsning på värdefull natur

De senaste åren har regeringen satsat stort på skydd och åtgärder för värdefull natur. Under 2016 och 2017 har anslagen från naturvårdsverket till Länsstyrelsen varit historiskt höga.

Extraresurserna har bland annat gått till att ersätta markägare för nya naturreservat samt till naturum, friluftsliv, grön infrastruktur, statliga ledsystemet, åtgärder för hotade arter och skötsel av naturreservat och nationalparker.

Mer information

Alla beslut om naturreservat i Västerbotten 2017

För mer information kontakta:

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Julia Pettersson
Handläggare
010-225 44 69
julia.pettersson@lansstyrelsen.se

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se