Nu öppnar ansökan till Klimatklivet

Nu öppnar vi upp för ännu en ansökningsomgång av Klimatklivet. Vi ser fram emot många ansökningar med hög klimatnytta.

​För att få stöd måste åtgärden ha stor klimatnytta, d.v.s. åtgärden måste bidra till minskade växthusgasutsläpp på ca ett kg CO2 per investeringskrona. Sedan 2015 då Klimatklivet startade har drygt 1000 åtgärder fått investeringsstöd, varav 33 i Västerbottens län.

Läs mer om resultatet och vilka åtgärder som fått stöd i Västerbottens län hos Naturvårdsverket.

Ökad möjlighet till stora investeringar

Klimatklivet som fram till 2020 utlyser 700 miljoner kronor per år i investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder, förstärks med ytterligare 500 miljoner kronor till totalt 1,2 miljarder kronor för 2017. Detta ökar möjligheten att bevilja fler stora investeringar med hög klimatnytta.

Exempel på åtgärder som kan få stöd är:

 • laddstolpar för elfordon

 • byte från fossil olja till hållbara förnybara bränslen

 • tankstationer för HVO

 • energikonvertering från olja eller gas till bioenergi eller fjärrvärme

 • biogasproduktion

 • förbehandlingsanläggning för biogasproduktion

 • uppgradering till fordonsgas

 • tankstation för biogas

 • tätning av rötrestlager

 • omhändertagande av deponigas

 • mobility management

 • värmeåtervinning

 • energieffektivisering

 • utbyggnad av cykelinfrastruktur

Ansökningsomgång nummer 4 kvar för 2017

 • 9 oktober – 9 november kl. 17.00, beslut presenteras i början av 2018

Stödet söks genom att skicka in en ansökan via en digital ansökningstjänst, se länken nedan. Var uppmärksam på att åtgärden inte får påbörjas innan beslut är taget av Naturvårdsverket. E-tjänsten är öppen under ansökningsperioderna som nämns ovan.

Mer information om stödet

Alla aktörer förutom privatpersoner kan söka stöd för lokala och regionala klimatsmarta investeringar från Klimatklivet. Länsstyrelsen i ditt län ger råd och stöd till dig som ska ansöka till Klimatklivet, och du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Mer information och hur du ansöker finns på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats eller på Naturvårdsverkets webbplats

 

___________________________________

Klimatinvesteringsstöd – e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för att söka klimatinvesteringsstöd

___________________________________