Länsstyrelsen är ute i markerna

Under sommarhalvåret arbetar vi på miljöanalysenheten i fält med allt från vattenprovtagning, elfiske och inventering av vegetation, smågnagare och bottendjur till restaurering av flottledsrensade vattendrag.

Provtagningar och inventeringar genomförs för att öka kunskapen om miljötillståndet i länet och för att följa upp effekter av kalkning och åtgärder i vattendrag. För att skapa en bra livsmiljö för djur och växter återställer vi bottnar och tar bort vandringshinder i vattendrag. Vi håller till i hela länet, från kust till fjäll.

Om du träffar Länsstyrelsens personal ute i fält svarar vi gärna på frågor. Här kan du läsa mer om vårt fältarbete och se var vi håller till.