Kalkning av sjöar och vattendrag under hösten 2017

Utsläppen av försurande ämnen har minskat kraftigt sedan kulmen runt 1980. Därmed har också försurningen av länets sjöar och vattendrag minskat. Fortfarande kvarstår emellertid runt tusen sjöar och flera tusen kilometer vattendrag som fortfarande är påtagligt påverkade.

​Sedan 25-30 år ingår ett urval av dessa i länets kalkningsprogram. Förbrukningen av kalk har minskat successivt men vi sprider fortfarande runt 10 000 ton varje år i sjöar, på våtmarker och via länets 22 kalkdoserare.

Läs mer om höstens kalkning här