Interaktiv klimatvisning under SEE-veckan

Länsstyrelsen Västerbotten, i samarbete med Skellefteå, Sorsele, och Doroteas kommuner, bjuder in till interaktiva klimatvisningar under SEE Hållbarhetsveckan. Experter från SMHI kommer att, tillsammans med Visualiseringscenter C, berätta om det rådande klimatet, och även hur klimatet förändras i framtiden.

SMHIs rapport om klimatförändringen i Västerbottens län från 2015 visar hur olika framtidsscenarier kan prognostisera bland annat temperatur, perioder med snötäcke, och nederbördsmängder.

- I länet kommer vi inte att påverkas lika kraftigt som andra delar av världen, men eftersom sättet vi agerar, konsumerar och producerar inte bara påverkar koldioxidutsläppen i Sverige, utan även utanför landets gränser, bör vi alla leva mer klimatsmart. säger Jenny Norden, klimathandläggare på Länsstyrelsen.

För att visa på ett spännande och interaktivt sätt hur klimatförändringen kan komma att påverka oss och hur vi själva kan bidra till en minskad förändring, bjuds skolklasser från klass 5 till gymnasiet, samt politiker, tjänstepersoner och allmänheten, in till visningen.

- Länsstyrelsens roll är att skapa bättre förutsättningar för länets alla aktörer genom att öka engagemanget och arrangera aktiviteter som understödjer arbetet med minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i länet. Därför vill Länsstyrelsen under SEE Hållbarhetsveckan engagera den yngre generationen, framtidens ledare, och inspirera dem till att göra aktiva och medvetna val i en alltmer föränderlig värld, säger Jenny Nordén, klimathandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Geodomen kommer att befinna sig på Bureskolan i Bureå måndag 18/9, Vindelälvsskolan i Sorsele tisdag 19/9, och Medborgarhusets sporthall i Dorotea onsdag 20/9.

Läs mer på www.seehallbarhetsveckan.se.