Företag i Västerbotten energieffektiviserar för bra affärer

Drivande företag i Västerbotten med produkter i värdsklass samlas sedan i höstas i ett nätverk som Energimyndigheten påbörjat. Syftet är att bidra till ökad energieffektivisering i landets små- och medelstora företag.

Företagen som deltar utbyter erfarenheter, hittar förbättringsmöjligheter och minska kostnaderna för energi samt påverkar på klimatet positivt. Onsdagen den 18/1 samlades nätverket för tredje gången i Vindeln och träffen inleddes med besök hos mönsterföretagen Rototilt och Indexator.

- Dagen har bjudit på två intressanta studiebesök. Det är väldigt roligt att diskutera energieffektivisering med en grupp företag som är så engagerade i frågan.”, säger Erika Strömvall, Energimyndigheten.

- Deltagande i nätverket är ett bra sätt att främja företagens konkurrenskraft ekonomiskt men ger också en tydlig miljöprofil och stärkt varumärke, säger projektledaren Elin Söderberg vid Länsstyrelsen Västerbotten.

​Samarbetet stöds av Energimyndigheten, Länsstyrelsen Västerbotten, Energikontor Norr och Aktea Energy och är en del av en nationell nätverkssatsning Stödet erbjuds till små och medelstora företag för att bl.a. genomföra energikartläggningar och förslag till åtgärder. Samarbetet kommer att pågå i fyra år med målsättningen att industrierna ska minska sin energianvändning med 15 procent.

- Det är bra med energieffektivisering men det handlar också om helheten, miljön i stort. Dessutom tycker jag att man skulle kunna förtydliga vilket nationellt mål vi har med energiminskningen, och att de regionala nätverken är en dela av bidraget för att nå detta, säger Tord Johansson på Rototilt.

- Vi ser att små och medelstora företag ofta saknar resurser, kunskap och tid för att arbeta med energieffektivisering. Därför är nätverket ett bra sätt att tillföra ny kompetens som bidrar till energieffektivisering av verksamheten, avslutar Erika Strömvall, Energimyndigheten.

Deltagare från vänster på gruppbilden:

Michael Johansson Plastex AB
Andreas Johansson Energikontor Norr
Anders Wenngren Compia Storuman industri AB
Mats Haraldsson Indexator Rotator Systems AB
Fredrik Westin Rototilt Group AB
Marcel Berkelder Exergibyrån
Staffan Engström Indexator Rotator Systems AB
Peter Falk Extena AB
Tord Johansson Rototilt Group AB
Johan Lundström NK Lundströms trävaror AB
Robert Ohlsson ÅMV Produktion AB
Kent-Roger Eriksson NK Lundströms trävaror AB
Kenneth Harnesk Tegsnässkidan AB
Sverker Morin VK-Media AB
Erika Strömvall Statens Energimyndighet
Elin Söderberg Länsstyrelsen Västerbotten
Tomas Edenor Aktea Energy AB