Betaltjänster, både en storstadsutmaning och ett landsbygdsproblem

Fredag 1 december presenterade länsstyrelserna rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2017. Här konstateras att kontantanvändningen fortsätter att minska till förmån för digitala betaltjänstlösningar. Nytt är att betaltjänstproblematiken, som tidigare förknippats med landsbygden, nu även förekommer i våra tätorter.

Samtliga länsstyrelser i landet bedömer att det finns geografiska områden i länen med bristande tillgång till grundläggande betaltjänster. Betaltjänstproblematiken, som tidigare förknippats med glest befolkade områden, förekommer nu även i vissa tätorter. Till exempel har föreningar, även de som är belägna i större tätorter, svårt att hitta kostnadseffektiva lösningar för att sätta in sina dagskassor. Men det finns lösningar på problemet.  

- Vi på länsstyrelsen kan ge stöd till betaltjänstombud (ofta lokala handlare där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna dagskassor) på de orter där marknaden inte tillgodoser behovet av betaltjänstlösningar. Idag ger vi stöd till betaltjänstombud på 36 orter i Sverige och en utvärdering visar att både handlare och kunder är nöjda med tjänsterna. Men det är svårt för en handlare att ta på sig att bli ett ombud. Man vill inte agera bank med allt vad det innebär av ökad mängd kontanter att hantera. Om kontantanvändningen och infrastrukturen för kontanter fortsätter att minska kommer dessa insatser inte att räcka till. säger Johanna Jansson och Sara Ehrenberg, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster. 

I Västerbotten finns idag fem orter där betaltjänstombud har stöd från Länsstyrelsen: Tärnaby, Rusksele, Fredrika, Kittelfjäll och Åmsele. De flesta ombud är helhetslösningar som erbjuder olika finansiella tjänster som uttag av kontanter, kontoinsättning för privatpersoner, företag och föreningar samt betala räkningar med mera. Det finns flera andra områden i länet som kan komma att bli aktuella för betaltjänstlösningar med betaltjänststöd.  

- Nytt i år som vi tar upp bevakningen är att tillgängligheten till grundläggande betaltjänster i centralorter, som tidigare bedömts som god, påverkas negativt i takt med banknedläggningar och minskande öppettider på befintliga bankkontor. Exempelvis finns det centralorter där en av bankerna har öppet för enbart tidsbokade kunder. I samband med en banknedläggning försvinner också ofta serviceboxen som påverkar tillgängligheten till deponeringsmöjligheten för företag och föreningar.  

- Grundläggande betaltjänster är ett prioriterat område som vi arbetar fokuserat med i det regionala serviceprogrammet, arbetet sker också i samverkan med landsbygdsprogrammet, berättar Elisabeth Björkman, processledare grundläggande betaltjänster i Västerbottens län.