Beslutsbreven för jordbruksstöden är försenade

Under hösten har länets lantbrukare fått en eller flera utbetalningar utan att de har fått ett beslutsbrev som förklarar vilken ersättning det gäller.

Jordbruksverket har lagt alla sina resurser på att se till att pengarna betalas ut och därför har de inte kunnat prioritera arbetet med att ta fram IT-system för beslutsbreven. De planerar att börja skicka ut beslutsbreven i mitten av januari.

Om du vill veta vad utbetalningen gäller samt som hjälp för dig med din bokföring kan du gå in på Mina sidor där du kan se dina utbetalningar. Följ länken till jordbruksverkets webbsida där det finns en guide till var på Mina sidor du hittar uppgifterna om utbetalningarna.