Nya klimatambassadörer för Västerbottens län

Länsstyrelsen Västerbotten utser tre nya klimatambassadörer – personer med olika bakgrund och erfarenheter ska öka klimatmedvetandet i länet och landet. Elin Johansson, Per Elofsson och Peter Sköld tar nu på sig ambassadörsrollen för ett bättre klimat.
Västerbottens klimatambassadörer: Elin Johansson, Per Elofsson och Peter Sköld

Länsstyrelsen fortsätter att sätta klimatfrågorna i fokus, då det är en av vår tids ödesfrågor och att ett förändrat klimat kommer att påverka länet. För företag och de som vågar ta sig an den stora utmaningen att möta dessa förändringar kan det finnas stora möjligheter till tillväxt och bra anpassning. Västerbottens läns förmåga att klara av förändringarna beror bland annat på hur samhället lyckas anpassa plane­ring och verksamhet till de nya förutsättningarna.

Landshövdingen leder ett samverkansråd för hållbarhetsfrågor Klimatrådet Västerbotten. I möte med Klimatrådet Västerbotten väcktes idén om att lyfta fram personer i Västerbottens län som får i hedersuppdrag att under ett år vara Klimatambassadör

– Jag är glad över att Elin Johansson, Per Elofsson och Peter Sköld nu tar på sig ambassadörsrollen för ett bättre klimat, säger Magdalena Andersson, landshövding och ordförande för Klimatrådet Västerbotten.

Elin, Per och Peter får en viktig roll i det regionala arbetet för en hållbar utveckling. Det är andra gången Länsstyrelsen utser klimatambassadörer. Sverker Olofsson, Thomas Olofsson och Heidi Andersson verkade mellan september 2014 och juni 2016. De har lyft klimatfrågan både i länet och i landet genom att berätta om vad man kan göra och att alla steg, även de små är viktiga.

– En klimatambassadör är en känd person som i Västerbottens län på ett eller annat sätt bidragit till att lyfta klimatfrågan genom eget engagemang eller nyfikenhet. Det kan till exempel handla om vad man faktiskt kan göra för att bidra till att målen om fossilfrihet till 2050 och Paris-avtalet om högst en 1,5 graders temperaturhöjning nås, säger Eva Mikaelsson, enhetchef vid Länsstyrelsens miljöanalysenhet. 

Länsstyrelsen har i sitt arbete också ett nytt uppdrag, Klimatklivet – där man kan söka om bidrag för att utföra åtgärder som bidrar till att minska koldioxidutsläppen för att uppnå målet om fossilfrihet 2050.

– Vi vill att Västerbotten ska bli ett län som blir särskilt bra på att energieffektivisera, som minskar sina utsläpp, kommer med nya innovationer och därmed bidrar till lösningar och kunnande för klimatet. Det finns många företagare i vårt län som jobbar mycket aktivt med detta, och jag har haft förmånen att träffa flera av dem, säger Magdalena Andersson

De tre klimatambassadörerna:

Per Elofsson - trefaldig världsmästare och vinnare av den totala världscupen två gånger, idag expertkommentator och affärsutvecklare.

Elin Johansson - OS-hopp i Taekwondo, från Skellefteå, med ett intresse för Västerbotten och hållbarhetsfrågor.

Peter Sköld - Professor och föreståndare vid Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)