Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

Säljer du egna grönsaker, bär, svamp eller liknande? Jagar eller fiskar du och säljer vidare? Då behöver du registrera dig som livsmedelsproducent hos oss. Vi har tagit fram en ny e-tjänst där du snabbt och enkelt kan registrera dig.
Bondens marknad i Umeå

– Vi saknar fortfarande alltför många primärproducenter av livsmedel i länsstyrelsernas register. Det vill vi ändra på med vår nya e-tjänst Primör där man kan registrera sig snabbt och enkelt, säger Madeleine Beckman, enhetschef i Hallands län och samordnare för länsstyrelsernas nationella nätverk för kontrollen i livsmedelskedjan.

Ökar spårbarhet och livsmedelssäkerhet

Registreringen är viktig för att öka spårbarheten på livsmedel.

– Detta stärker den svenska livsmedelssäkerheten och ökar tryggheten för både livsmedelsföretagare och konsumenter, säger Madeleine Beckman.

Gemensamma EU-regler

Reglerna för att registrera primärproduktion av livsmedel är gemensamma för hela EU. Reglerna omfattar till exempel:

  • Odling av spannmål, potatis, frukt, bär och grönsaker;
  • Uppfödning av nötkreatur, gris och fjäderfä;
  • Ägg- och mjölkproduktion;
  • Jakt, hägnat vilt, fiskodling, honungsproduktion och;
  • Plockning av vilda bär och svampar.

– Den som bara producerar livsmedel för eget bruk behöver dock inte göra någon anmälan. Registreringen är viktig. Den som inte är registrerad får inte sälja sina livsmedel. De flesta lantbrukare har anmält sin primärproduktion av foder till Jordbruksverket men många har missat att man också måste anmäla sig som livsmedelsproducent till Länsstyrelsen, säger Madeleine Beckman.

För mer information, kontakta oss

Robert Johansson
Landsbygdsenheten
robert.johansson@lansstyrelsen.se
010-2254256