Ny regionskoordinator mot prostitution och människohandel

​Eva Norlin är ny regionskoordinator mot prostitution och människohandel för område Nord. Det finns sedan tidigare koordinatorer i Bergslagen, Skåne, Göteborg och Stockholm.

Eva Norlin har arbetat inom socialtjänsten i drygt 20 år, främst inom socialtjänstens myndighetsutövning och de senaste nio åren på Centrum mot våld. Uppdraget på Centrum mot våld har främst varit att träffa våldsutsatta kvinnor på deras samtalsmottagning, samt vara en del av verksamhetens kunskaps- och resurscentrum avseende våld i nära relation.

- Jag tycker det är väldigt positivt att även region Nord nu fått en koordinator mot prostitution och människohandel, säger Eva Norlin.

En förhoppning är att koordinatorfunktionen ska kunna förbättra samordningen av frågor och behov kopplat till detta område och att problematiken kan lyftas fram och uppmärksammas mer i regionen.

 - Region Nord är ett stort geografiskt område varvid det givetvis kommer vara en utmaning att hitta former att nå ut i alla län och göra funktionen och dess innehåll känt, säger Eva Norlin.

En viktig funktion koordinatorn har förutom att sprida kunskap om frågan i regionen är att vid konkreta ärenden vara behjälplig i en eventuell återvändandeprocess. Om möjligt bistå med stöd till den utsatte men också hjälpa till praktiskt med kontakter och arrangemang kring ett tryggt återvändande om den utsatte önskar återvända till hemlandet.