Slutseminarium för Projekt Umeälven

Umeälven är reglerad av vattenkraft. På seminariet vill man presentera lärdomar från projektet och diskutera föreslagna åtgärder. 
Foto på forsande vatten

Hur kan ekologiska flöden beräknas och vilken effekt får det på energiproduktionen? Går det att göra fiskvägar förbi kraftverken och vad skulle det kosta? Vilka effekter får dessa åtgärder i miljön? Varför är samverkan så viktig i dessa frågor?

Frågorna är många men det finns också en del svar. Var med och ta del av de lärdomar som kommit fram i projektet.

NÄR? 21-22 maj 2015,
med start kl.10:00 dag 1 och avslut kl. 15:00 dag 2.

VAR? Lokal Karlavagnen, Umestans företagspark, Umeå

Se Inbjudan för anmälan till seminariet och uppgifter om kostnader samt detaljerat program. 


 Externa länkar