Pengar till samebyarna för att begränsa skador på våtmarker

Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 876 000 kronor som Naturvårdsverket avsatt för att minska barmarksskador i fjällmiljön. Pengarna går till samebyar och ska begränsa skador från renskötselns terrängkörning.
Spänger och markförstärkande åtgärder i Vittangi sameby.

Fem samebyar får i år bidrag till att bygga spänger och genomföra åtgärder som minskar skadorna på våtmarker.  

– Det är roligt att se vad pengarna kan ge i miljönytta, säger Anna Wenngren, handläggare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Barmarkskörning med fyr- och tvåhjulingar leder ofta till skador i mark och terräng. Våtmarkerna är oftast den känsligaste miljön där skadorna blir särskilt tydliga. Vid upprepad körning förvärras skadorna och det krävs planering och åtgärder för att minska slitaget. De samebyar som får pengar har kartlagt sina viktigaste transportleder i fjällen i en plan, en så kallad terrängkörningsplan.  

– Alla fjällsamebyar har haft möjlighet att ansöka om pengar till planer och åtgärder. I år har vi fått in ansökningar om 2,6 miljoner från tio samebyar i Jämtland och Norrbotten. Inga ansökningar från Västerbotten har kommit in, berättar Anna Wenngren.  

Tio miljoner har fördelats under sju år

Från 2009 har Naturvårdsverket årligen avsatt pengar till markförstärkning och sedan dess har nära 10 miljoner kronor fördelas till åtgärder inom 17 samebyar: 3 miljoner har gått till två samebyar i Västerbotten, drygt 1 miljon till tre samebyar i Jämtland och resterande summa till tolv samebyar i Norrbotten. Pengarna bidrar till hållbar utveckling och till att nå miljömålet Storslagen fjällmiljö.  

 – Vi har under flera år sett ett stort intresse och engagemang i samebyarna för att begränsa skadorna. Majoriteten av landets 33 fjällsamebyar har idag terrängkörningsplaner som en del i sitt miljöarbete, säger Anna Wenngren.  

Samebyar som får bidrag för genomförande av markförstärkningsåtgärder 2015:

  • Laevas, Norrbotten
  • Vittangi, Norrbotten
  • Jåhkågaska tjiellde, Norrbotten
  • Báste, Norrbotten
  • Njaarke, Jämtland  

Fotnot: Barmarksskörning är generellt förbjudet enligt terrängkörningslagen. Det finns några undantag, däribland vid körning i samband med renskötselutövning.

För mer information kontakta

Anna Wenngren
Handläggare, naturvårdsenheten
anna.wenngren@lansstyrelsen.se
010-225 44 58

Emma Johansson
Kommunikatör
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
010-225 42 42
072-223 15 04