Stiftelser

Från och med 1 januari 2010 övertar Länsstyrelsen i Norrbottens län registrering och tillsyn av alla stiftelser i Västerbottens län.

Allmänt om stiftelser

Länsstyrelserna är tillsynsmyndigheter och ansvarar för att registrera stiftelserna i länet. Registrerings- och tillsynsmyndighet för en stiftelse som har sitt säte i:

 • Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län är Länsstyrelsen i Dalarnas län.
 • Västerbottens och Norrbottens län blir Länsstyrelsen i Norrbottens län.
 • Kronobergs, Blekinge och Skåne län är Länsstyrelsen i Skåne län.
 • Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län är Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • Västernorrlands och Jämtlands län är Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
 • Hallands och Västra Götalands län blir Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
 • Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län är Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Vad är en stiftelse?

Enligt den juridiska förklaringen är en stiftelse en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för att tillgodose ett bestämt ändamål. En styrelse eller en förvaltare måste ha tagit på sig ansvaret att förvalta förmögenheten. En stiftelse bildas genom ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller någon annan handling.

Lagen reglerar fyra olika stiftelseformer:

 • vanliga stiftelser
 • insamlingsstiftelser
 • kollektivavtalsstiftelser
 • pensions- och personalstiftelser.

Enligt stiftelselagen ska en stiftelse registrera sig om den är skyldig att upprätta en årsredovisning eller om stiftaren har bestämt det.

Pensions- och personalstiftelser enligt tryggandelagen, TrL, ska alltid anmälas för tillsyn till länsstyrelsen, som för ett register över dessa stiftelser.

E-tjänster för registrerade stiftelser

För att underlätta för både stiftelser och handläggare har Länsstyrelserna gemensamt utvecklat e-tjänster där registrerade stiftelser kan:

 • Lämna årsredovisningar och revisionsberättelser
 • Anmäla ändring av registrerade uppgifter för stiftelsen
 • Anmäla avgående respektive ny registertecknare för stiftelsen
 • Komplettera ärenden
 • Anmäla avregistrering av en stiftelse

Länk till tjänsterna och information om dem finns i menyn till höger.

Beställa registreringsbevis för stiftelse

Du kan beställa registreringsbevis genom e-tjänst – se menyn till höger. Beställningen förutsätter att du kan skriva under med en e-legitimation och att du kan betala direkt online med kort. Du måste också veta länet där stiftelsen är registrerad. Varje registreringsbevis kostar 160 kronor.

Registrering av verkliga huvudmän

Den 1 augusti 2017 började lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän att gälla.  Lagen gäller bland annat stiftelser och innebär att den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, eller den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem, ska registreras hos Bolagsverket. Information om vad som ska registreras samt hur och när registrering ska ske finns på Bolagsverkets webbplats.

Söka bidrag ur stiftelse

Om du vill söka bidrag eller stipendier ur en stiftelse skickar du ansökan till stiftelsen. Länsstyrelsen har en databas över registrerade stiftelser i Sverige där du kan se vilka stiftelser som finns, deras ändamål, kontaktpersoner med mera. Du kan också ta kontakt med den kommun och församling där du bor och fråga dem om de har stiftelser som har möjlighet att ge bidrag eller stipendier för det behov du har.

Stiftelseregistret - se menyn till höger.

E-tjänsterna för stiftelser vänder sig till dig som förvaltar registrerade stiftelser.

Med e-tjänsten kan du bland annat skicka in årsredovisningar och revisionsberättelser, ändra uppgifter och komplettera ärenden.

Gå till e-tjänsten för stiftelser

I denna söktjänst kan du söka stiftelser länsvis.

 Samordnad stiftelsehantering

Stiftelser som har sitt säte i Västerbottens län hanteras av Länsstyrelsen i Norrbottens län.