Tävling på väg

För att få anordna tävling eller uppvisning med fordon på väg krävs tillstånd av länsstyrelsen.

Den som skall anordna tävling eller uppvisning med fordon (bilar, motorcyklar, cyklar, rullskidor, inlines m.m.) på väg måste ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Om tävlingen/arrangemanget berör flera län skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen i det län där tävlingen startar.

Ansök i god tid

Ansökan skall göras i god tid och minst två månader före tävlingen/uppvisningen.

Gäller ansökan tävling eller uppvisning på väg med cykel ska den ha kommit in till Länsstyrelsen senast fyra månader innan tävlingen eller uppvisningen ska äga rum. Berörs flera län skall ansökan göras minst tre månader före första dagen.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 2 300 kronor om ett län berörs och 5 700 kronor om flera län berörs. Avgiften betalas till bankgiro 5050-8738. Observera att ansökan inte behandlas förrän avgiften betalats.

Svenska Bilsportförbundet har en ansökningsblankett för rallytävlingar m.m. Blanketten finns på förbundets hemsida  http://www.sbf.se/info/ladda-hem/blanketter/

Din ansökan bör innehålla

För övriga tävlingar/arrangemang finns ingen särskild blankett men av din ansökan skall framgå:

  • arrangörens namn, adress och telefon,
  • kontaktperson med uppgift om telefon,
  • typ av tävling/arrangemang,
  • datum och tid,
  • ansvarig för arrangemanget,
  • beräknat antal deltagare,
  • vägsträckor som berörs (utmärkt på karta) start- och målplats,
  • eventuellt behov av särskilda lokala trafikföreskrifter,
  • vidtagna åtgärder för sjuk- och olycksberedskap.
  • Det bör också framgå om du har eller kommer att söka tillstånd hos Polisen gällande offentlig tillställning.

För tävlingar eller uppvisningar med fordon krävs ofta även tillstånd till offentlig tillställning. Detta tillstånd söks hos polisen, men länsstyrelsen meddelar beslut för båda ansökningarna samtidigt.

På Polisens webbplats finns information och blankett gällande tillstånd till offentlig tillställning