Bingo och lotterier

Den som vill ordna ett lotteri eller bingospel behöver i de flesta fall tillstånd. Det får man hos kommunen, länsstyrelsen och Lotteriinspektionen.

För att få anordna ett lotteri eller bingo ska du vara en del av en svensk ideell förening (juridisk person) som uppfyller de förutsättningar som står i lotterilagen.

Sök tillstånd för lotterier

Tillstånd för att få anordna lotterier söker föreningen normalt hos den kommun där föreningen har sin verksamhet. Om lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom ett län ska länsstyrelsen pröva frågan.

Lotteriinspektionen prövar frågor om tillstånd om lotteriet ska bedrivas i flera län. Lotteriinspektionen prövar också frågor om lotteri i TV, radio och liknande medier.

Sök tillstånd för bingo

Tillstånd för att ordna bingospel prövas av Länsstyrelsen i Norrbotten även om föreningen har sin hemvist i Västerbottens län. Om bingospelet ska bedrivas i flera län prövas frågan av Lotteriinspektionen.

Ansök om tillstånd för bingospel i god tid före den första speldagen. Föreningen ansöker på en särskild blankett som man får från länsstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koncentration av verksamheter

Från den 1 juli 2012  är det Länsstyrelsen i Norrbottens län som hanterar ärenden som rör bingo och lotterier.