Tillsyn och bevakning- en del av länsstyrelsens uppgifter

Fjäll
I Västerbottens fjällvärd finns bland annat många stugor, leder och broar som kräver årlig tillsyn och underhåll.

Länsstyrelsen har personal som arbetar i fält med att praktiskt förvalta statens mark och anläggningar i fjällen. 

Arbetsuppgifterna består bland annat av:

  • Tillsyn och underhåll av stugor och broar
  • Restaurering av gamla kulturbyggnader
  • Jakt- och fisketillsyn
  • Underhåll av anläggningar i anslutning till sportfiskeområden

Ansvarig för anläggningar och statliga leder är Tommy Sjölund. Kontaktuppgifter finns till höger.