Samebyarnas kontaktpersoner

För aktuella kontaktuppgifter till samebyarna hänvisas till Sametinget, länk till höger.
Administrativt tillhör följande samebyar Västerbottens län: Gran, Ran, Ubmeje tjeälddie, Vapsten, Vilhelmina norra, Vilhelmina södra samt Malå

 Här nedan finner du akutella kontakt-uppgifter till samebyar:

Sametinget:
www.sametinget.se
Klicka:
Näringar/Samebyar

Jord- och skogsbrukare:
www.lrf.se
Klicka: Regionalt/Kommungrupper

Jägare:
www.jagareforbundet.se