Samebyar

En sameby är en ekonomisk och administrativ sammanslutning med rätt att utöva renskötsel inom ett visst område. Verksamheten inom samebyn regleras av rennäringslagen.

Karta över samebyar i Västerbotten

Sameby är också benämningen på ett geografiskt område där betesmarkerna nyttjas kollektivt av samebyns medlemmar. En sameby består av flera renskötselföretag, vilka i sin tur består av en eller flera renägare.

I Sverige finns idag 51 samebyar. De delas upp i tre typer:

  • Fjällsamebyar med långa, utsträckta betesmarker som sträcker sig från den svensk-norska gränsen och åt sydost.
  • Skogssamebyar med mindre och rundare betesmarker i skogarna nedanför odlingsgränsen.
  •  Koncessionssamebyar med runda betesmarker belägna öster om lappmarksgränsen i Tornedalen

I Västerbotten finns sex fjällsamebyar och en skogssameby.

Markanvändning och riksintressen för rennäringen i Västerbotten

Länsstyrelserna hade tidigare ansvar för uppgifter som rör rennäringens markanvändning och riksintressen. Sedan 2007 ansvarar Sametinget för dessa frågor. Samebyarnas markanvädningsredovisningar från 2006 finns i höger spalt. Vid frågor kring markanvändningsredovisning och riksintressen kontakta sametinget www.sametinget.se

Länsstyrelsen distribuerar GIS-data om bl.a. rennäringens riksintressen. Länk till nedladdningsbart data finns i höger spalt.

Rennäringen är till skillnad från övriga näringar och markanvändare en dynamisk näring vars verksamhet varierar beroende på naturens förutsättningar. Detta medför att man i högre grad påverkas av andra markanvändare. Det är viktigt att berörd sameby kontaktas för utförligare information om rennäringens markanvändning i ett speciellt område.

 Nedladdningbart GIS-data som behövs för samhällsplanering finns på länsstyrelsens distributionswebb. Klicka på länken nedan.