Rennäringsdelegationen

Inom länsstyrelsen finns en särskild rennäringsdelegation. Rennäringsdelegationen har till syfte att stimulera ömsesidigt informations- och kunskapsutbyte för att nå en långsiktigt hållbar rennäring i länet. Rennäringsdelegationen har en rådgivande roll i Länsstyrelsens arbete med frågor som rör rennäringen och förvaltningen av kronomarken ovan odlingsgränsen.

Frågor som behandlas i rennäringsdelegationen kan t.ex. gälla principer för upplåtelser av jakt, fiske och mark på kronomarken ovan odlingsgränsen eller principer för fördelning av rennäringens bygdemedel. Rennäringsdelegationen sammanträder normalt 3 gånger/år. Delegationen består av sju ledamöter med landshövdingen som ordförande. Tre av ledamöterna skall vara rennäringsutövare

Ledamöterna i rennäringsdelegationen är för närvarande (2015-01-01 - 201-12-31):

Ordförande
Landshövding Magdalena Andersson
Ersättare
Länsråd Lars Lustig

Rennäringsutövare
Inger-Ann Omma, Vapsten
Peter Omma, Ubmeje tjeälddie 
Lennart Stenberg, Malå
Ersättare
Tomas Nejne, Vilhelmina Södra
Nils-Martin Jonsson, Gran
Märit Lundberg, Malå

Övriga ledamöter
Lilly Bäcklund, Lycksele (s)
Åke Nilsson, Vilhelmina (s)
Oskar Sjölund, Malå (fp) 
Ersättare
Mikael Lindfors, Norsjö (s)
Caisa Abrahamsson, Sorsele (s)
Jeanette Knutstam, Vindeln (m)