Näringslivsutveckling

Länsstyrelsen stimulerar regionernas näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen. Vi samverkar också med kommunerna, näringslivet och andra organisationer för att uppnå de nationella målen för regional tillväxtpolitik.


Den regionala tillväxtpolitiken ska främja god tillväxt i hela landet. Genom olika bidrag och stöd medverkar Länsstyrelsen till att skapa bra företagsklimat, en god infrastruktur i form av vägar, kommunikationer, utbildning och forskning samt tillgång till kapital.

Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

Länsstyrelsen handlägger statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster.

Läs mer om detta under Företagsstöd

Regionförbundet i vårt län har sedan januari 2011 övertagit länsstyrelsens tidigare medel för regionala näringslivsprojekt.

Det är dessutom Region Västerbotten som ansvarar för arbetet med det regionala utvecklingsprogrammet - det strategidokument som innehåller övergripande mål och en framtida strategisk inriktning för det regionala utvecklingarbetet i länet.

Läs mer om detta på Region Västerbottens webbplats