Särskilt driftsstöd

18 län får del av regeringens särskilda driftsstöd på 35 miljoner kronor till dagligvarubutiker i sårbara lägen. – en åtgärd för att stötta de mest sårbara butikerna i glesbygd.

För Västerbotten handlar det om ett 30-tal butiker i länet har möjlighet att söka ett särskilt driftsstöd. Stödet är baserat på förslagen i betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35).

Det nya driftstödet ska ansökas via e-ansökan ”Min ansökan” www.minansokan.se. Vi rekomenderar att man använder (mobilt-)bankid för att logga in.

Ansökan göra en gång per år och för varje år måste nedanstående bilagor skickas med ansökan:

Bilagor som alltid ska följa med ansökan

  1. Aktuellt registreringsbevis.
  2. Företagets balans- och resultaträkning de två senast åren. För aktiebolag bifogas även årsredovisning av motsvarande period.
  3. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)

 

För mer information kontakta:Handläggare företagsstöd Regional tillväxt