Investeringsbidrag i glesbygd och landsbygd

Under 2016 har investeringsbidraget inom kommersiell service övergått till "Landsbyggsprogrammet" på Länsstyrelsen.

 

Läs mera om stöden inom Landsbyggdsprogrammet.

Idag finns mer information om detta på jordbruksverkets hemsdia: jordbruksverkets hemsida 

 

Vid frågor kontakta:

Marika Linder
Regional tillväxt
010-2254489