Hemsändningsbidrag

Kommuner som helt eller delvis bekostar varuhemsändning av dagligvaror till hushåll, får statligt bidrag för delar av sina kostnader. För information om kommunens regler kring hemsändningsbidrag kontaktas respektive kommun.

Ansökan göras via: www.minansokan.se. Välj där: Kommersiell Service/ Hemsändningsbidrag

Kom ihåg:

1. När ni knappar in kommunens organisationsnummer i webbansökan måste ni börja med siffran 16 (+ orgnr)

2. I ansökan måste ni även ange rätt CFAR-nr. Vet ni inte vilket det är kan ni söka fram det här: http://www.cfarnrsok.scb.se/ 

 

Kontaktuppgifter till handläggarna