Prioriteringar för regionala företagsstöd

Utifrån tillgängliga pengar har Länsstyrelsen beslutat att prioritera 2018 års regionala företagsstöd till investeringar och innovationer samt kommersiell service i enskilda företag enligt följande:

Företag som bedöms ha ett behov av stöd och som uppfyller minst två eller flera av nedanstående prioriteringspunkter:

 • investering sker i inlandskommun
 • Insats som tar tillvara digitaliseringens möjligheter
 • Investeringar i samband med start av nytt företag
 • Investeringar som leder till positiva sysselsättningseffekter, stärker företagets konkurrenskraft eller får företaget att vilja växa.
 • Tillväxtskapande investeringar som tydligt bidrar till minskad miljöpåverkan eller förbättrad jämställdhet.
 • Företag med särskild betydelse för den regionala/lokala utvecklingen.
 • Investeringar inom turism- och besöksnäringen som stärker destinationsutvecklingen och/eller leder till säsongsförlängning.
 • Företag som drivs av kvinnor eller investering för att utveckla företagets jämställdhetsarbete.
 • Företag som drivs av personer som är födda utanför Norden som bott i Sverige tio år eller kortare tid
 • Investeringar i innovativa utvecklingsprojekt i tidiga skeden
 • Satsningar på nya produkter och tjänster som bedöms bli ekonomiskt lönsamma och bidrar till sysselsättningstillfällen i länet.
 • Stöd till kommersiell service prioriteras i enlighet med det regionala serviceprogrammet för Västerbottens län 2014-2020.