Innovationsfinansiering hjälper nytänkaren

Innovationer och nytänkande är livsviktiga ingredienser för att utveckla det regionala näringslivet. Innovationsbegreppet omfattar i dag såväl teknik och produkter som tjänster. Bidrag ges till dem som bedöms ha bäst förutsättning att nå marknaden.

Hela länet omfattas av stödet. Länsstyrelsen har två olika former av finansiering till innovationsprojekt, nämligen innovationscheck och innovationsbidrag.

Innovationscheck – i mycket tidiga skeden

Innovationschecken vänder sig i första hand till uppfinnare i hela länet som startat upp ett nytt företag och avser genomföra nyskapande projekt i mycket tidigt skede. Exempel på stödgrundande kostnader är marknadsanalyser, tekniska analyser, prototypframtagning, patentansökan etc. Bidraget får uppgå till högst 50 procent av kostnaden, dock max 50 000 kronor. Innovationschecken lämnas endast 1 gång per projekt och företag. Kostnaderna får innehålla högst 50 procent eget arbete (275 kr/tim) som kan finansieras med redovisad arbetstid (Lön behöver inte utbetalas) Tveka inte att kontakta oss för mer information. Ansöker gör du via www.minansokan.se och väljer då; Innovationsstöd

Se längst ner på sidan vilka bilagor som ska medfölja en ansökan!

Innovationsbidrag – till nyskapande utveckling

Målgruppen för stödet är i första hand nystartade små eller medelstora företag i hela länet. Bidraget ska gå till nyskapande utvecklingsprojekt i tidiga skeden, det vill säga till utvecklingen av nya tjänster eller produkter som bedöms ha förutsättningar för långsiktig lönsamhet. Innovationsbidrag är ett behovsprövat stöd där Länsstyrelsen bedömer ansökan utifrån flera olika kriterier. Innovationsbidraget kan maximalt beviljas med 45 procent men max 1 200 000 kr per företag och projekt. (Totala kostnader kan maximalt bli 2 666 666 kr varav max 50% av det kan utgöra eget arbete för högst 275 kr/tim)

OBS! Eget arbete innebär alltid att lön måste utbetalas, det går inte att endast redovisa arbetad tid. Ej heller går det att motfinansiera bidraget med arbetstimmar, utan det måste finnas likvida medel som finansierar projektet.  

Vid ansökningar om innovationsbidrag för 500 000 kr eller mer ska en av nedanstående kontrollanter anlitas. Kontrollantens arvode ska överenskommas mellan företaget och kontrollanten och betalas av företaget. Kontrollantens arvode utgör dock en bidragsgrundande kostnad.

Anders Färnstrand: 070-265 62 22 Skolg.11, 921 31 LYCKSELE (anders.faernstrand@se.pwc.com)  

Håkan Ohlson: 070-603 53 45 V Kyrkogatan 11, 903 29 UMEÅ (haakan.ohlson@se.pwc.com)  

Lars Köhler: 090-12 85 90   Rådhusesplanaden 12, 903 28  UMEÅ (lars.kohler@consultor.se)  

Ulrika Öhlund: 070-207 15 50 Box 65, 931 21  SKELLEFTEÅ (ulrika.ohlund@se.pwc.com)  

Toril Nyman: 0940-132 51    Volgsjöv 31, 912 23  VILHELMINA (toril@vinstor.se)

 

Ansöker gör du via www.minansokan.se och väljer då; Innovationsstöd

Se längst ner på sidan vilka bilagor som ska medfölja en ansökan!

 

Båda ovanstående stöd kan sökas via www.minansokan.se , men innovationschecken kräver inte alltid lika utförliga svar på de frågor som ställs.

Observera att ni inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Länsstyrelsen. Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse kommer att skickas till er via epost. Beställningar, avtal och inköp avseende investeringen som stöd söks för får ej vara gjorda innan ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

 

Se också gärna jämförelsen mellan dessa och övriga stöd i denna snabbguide. Tveka inte att kontakta oss för mer information eller hitta fler svar i vår FAQ.

 

 

En nytänkare

 

Vid en ansökan så ska alltid nedanstående bilagor bifogas ansökan, om inte annat sägs inom parenteserna. Dessutom kan handläggaren höra av sig om ytterligare uppgifter som behövs för beslut. 

  1. Aktuellt registreringsbevis
  2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
  3. Kort beskrivning av vad som är innovativt i er produkt/tjänst, samt kontaktperson hos innovationsrådgivare (om ni använt en innovationsrådgivare)
  4. Affärsplan (om ni har upprättat en sådan)
  5. Resultatbudget för innevarande år och de två kommande räkenskapsåren (Vid stöd över 50 000 kr) (Mall finns här
  6. Senast fastställda årsredovisning
  7. Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen (OBS! Vid investeringar över 505 000 kr måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos er för ev. uppföljning). Tänk på att köp från närstående inte godkänns!
  8. Lånelöfte eller motsvarande (Har ni medfinansiering från tex bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta)

 

Kontakta oss

Vi som handlägger företagsstöd
har delat upp ansvar efter
kommungränserna.

Se våra områden på vår kontaktsida.

Sök företagsstöd online

 

Sök våra företagsstöd via Tillväxtverkets e-tjänst minansokan.se

Vi rekommenderar att ni använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

Dags för nästa steg?
Både nystartade och befintliga kan ansöka om investeringsbidrag.

 Externa länkar

Uminova Innovation
Rådgivning och stöd vid finansiering i tidiga skeden.

Innovation Västerbotten
Rådgivning och stöd till uppfinnare och innovatörer.

ALMI Företagspartner

Innovationsbron

Connect Norr
Jobbar för att sammanföra innovatörer och entreprenörer, investorer, utbildningsväsende, serviceleverantörer och officiella organ.

Vinnova
Verket för Innovationssystem.