Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet kan lämnas till många företag som annars kan ansöka om stöd via de nationella företagsstöden. Bidraget är normalt 40% av godkända kostnader (max 1 600 000 kr bidrag/ 3 år). Minst 100 000 kr i investering. Stöd lämnas endast till "hårda" investeringar och till företag med max 49 anst. Stödet kan inte lämnas i tätorterna Vännäs, Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå, Skelleftehamn, Umeå och Holmsund.
Stöd till investeringar i förädlingsföretag och investeringar utanför jordbruk, trädgård, skog och rennäring, för fler jobb på landsbygden kan sökas med 1 600 000 kr/3 år.
Stöd till investeringar i jordbruksföretag kan sökas sedan hösten 2014.
Stöd till investeringar i trädgårds- och rennäringsföretag beräknas kunna sökas fr o m september 2015.
Fortlöpande information om Landsbygdsprogram 2014-2020 läggs ut på Jordbruksverkets webbplats och på våra sidor om landsbygdsprogrammet.