Mikrobidrag är ditt stöd i uppstarten

Mikrobidrag lämnas endast en gång, och endast till nystartade (max 2 år), små och medelstora företag för investeringar på upp till 60 000 kronor. Bidrag får lämnas med 50 procent av godkända investeringskostnader i hela länet utom i Umeå tätort. (i Umeå kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors och Sävar-Holmön-församling)

Mikrobidraget är ett försumbart stöd.

Bidrag kan endast lämnas till en verksamhet som bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge de anställda en varaktig sysselsättning. Dessutom beaktas om stödet kan komma att påverka konkurrensförhållandena på marknaden.

Se snabbguiden för en överblick av stöden Läs mer om övriga stöd via navigeringen till vänster. 

Ansöker gör du via www.minansokan.se och väljer då; Mikrobidrag. Vi rekomenderar att man använder (mobilt-)bankid för att logga in.

Det som är möjligt att lämna mikrobidrag till är:

- Marknadsföring

- Maskiner/Inventarier

- Produktutveckling

- Kompetensutveckling (I särskilda fall)

Glöm inte att bifoga de 5 bilagorna nedan till ansökan:

  1. Aktuellt registreringsbevis
  2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
  3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
  4. Lånelöfte eller motsvarande (om ni har finansiering genom lån)
  1. Intyg om försumbart stöd. Intyget skickas som bilaga i det elektroniska systemet.  OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Om ni missat att ladda upp den via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas och skickas in med post. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats till hela koncernen. (Intyg finns här)

 

Observera att ni inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Länsstyrelsen. Inlämningskvitto/Ärendebekräftelse kommer att skickas till er via epost. Beställningar, avtal och inköp avseende investeringen som stöd söks för får ej vara gjorda innan ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.   

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Kvinna och man i restaurangmiljö

 

Kontrollanter

Alla stöd som beviljas inom Mikrobidrag har kontrollanter som utför kontroller innan stöden utbetalas.  De kommunala kontrollanternas tjänst är kostnadsfri.

BJURHOLM: Mattias Olsson 0932-140 03 mattias.olsson@bjurholm.se

DOROTEA:  Bo Stenborg 0942-140 47 bo.stenborg@dorotea.se

LYCKSELE: Nina Loughlin 0950-16690 nina.loughlin@lycksele.se

MALÅ: Karolina Hugosson0953-140 00 karolina.hugosson@mala.se

NORDMALING: Conny Nordendahl0930-143 85 conny.nordendahl@nordmaling.se

NORSJÖ: Eleonore Hedman 0918-141 39 eleonore.hedman@norsjo.se

ROBERTSFORS: Sara Forsberg 0934-141 03 sara.forsberg@robertsfors.se

SKELLEFTEÅ: Tomas Öhlund 0910-73 46 32 naringsliv@skelleftea.se

SKELLEFTEÅ: Lotta Vestin 070-2628589 naringsliv@skelleftea.se

SORSELE: Josephine Gabrielsson 0952-140 95 Josephine.Gabrielsson@sorsele.se

STORUMAN: Mona Olofsson 0951-141 05 mona.olovsson@storuman.se

UMEÅ: Anders Kjellander 070-3900056  anders.kjellander@umea.se

VILHELMINA: Kristina Axelsson- 0940-14062

VINDELN: Eric Thorstensson0933-140 00 eric.thorstensson@vindeln.se

VÄNNÄS: Christin Westman0935-141 43 christin.westman@vannas.se

ÅSELE: Calle Birgersson 0941-142 40 calle.birgersson@asele.se

 

Kontakta oss

Vi som handlägger företagsstöd
har delat upp ansvar efter
kommungränserna.

Se våra områden på vår kontaktsida.

Sök företagsstöd online

 

Sök våra företagsstöd via Tillväxtverkets e-tjänst minansokan.se

Vi rekommenderar att ni använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

Vill du marknadsföra din produkt?
Ansök om konsultcheck för upp till 50% av konsultarvodet!