Bilagor och intyg

På den här sidan finns ett antal mallar och dokument för att kunna bifoga rätt handlinga till er ansökan eller begäran om utbetalning som görs via www.minansokan.se. Dessutom finns hjälpdokument för jämställdhetsplan- eller lönekartläggning. Ni söker själv rätt på den handling ni behöver i listan nedan.

Inför ny ansökan

Intyg om försumbart stöd.pdf

Förteckning över försumbara stöd.docx

​Intyg om försumbart stöd för mikrobidrag, jämställdhets- och tillväxtcheck, samt särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling laddas upp via www.minansokan.se vid ansökstillfället! (Om ni missar att ladda upp den via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas och skickas in med post till adressen längst ner på sidan) ​Länsstyrelsen måste kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 1 800 000 kr. OBS! Bilagan är obligatorisk och måste skickas in även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! 
Fullmakt för ansökan och utbetalningar.docx ​Fullmakt om ansökan om regionalt företagsstöd inte göra av firmatecknareEn fullmakt måste fyllas i och skickas in om någon annan än firmatecknaren gör ansökan. Ansökan kan dock skannas in och laddas upp i webbansökan. 
Intyg begagnad utrustning.docxBegagnad utrustning

Vid inköp av begagnad utrustning måste säljaren intyga att stöd inte beviljats för utrustningen tidigare.

Arrendeavtal mall.docxArrendeavtal​I de fall investeringar sker på mark som inte tillhör sökande måste arrendeavtal upprättas och skickas med ansökan.
Resultatbudgetmall.xlsx Resultatbudget En resultatbudget för innevarande år och de 2 följande åren ska normalt följa med ansökan om stöd. Här finns en mall för detta.
För ansökan om utbetalning
Innovationscheck Eget arbete.xls Tidsredovisnings-/Rapportmall för innovationscheck Mallen fylls i och laddas upp via www.minansokan.se när ansökan om utbetalning görs.​
Verifikatsammanställning-ansökan-om-utbetalning .doc.docx​Vid ansökan om utbetalning av beviljat stöd ska alltid en ifylld verifikatsammanställning medföljaBörja med att spara verifikatsammanställningen på tex skrivbordet. Fyll i mallen och spara innan den laddas upp i www.minansokan.se när ansökan om utbetalning görs.
Stödinformation till företagen

Stöd till jämställdhetsplaner för företag.docx

​​Stöd för att ta fram en jämställdhetsplan

Företag med 25 anst eller fler är skyldig att ha en jämställdhetsplan. 

 

Lönekartläggning 2017.docxStöd till lönekartläggning fr.o.m 2017Fr.o.m 2017 ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år. Företag med minst 10 anst ska dessutom kunna visa dokumentation på detta.