Tillstånd & dispenser

Länsstyrelsen och Fiskeriverket ger tillstånd och dispenser.

Yrkesfiskelicenser

För att få fiska med yrkesmässiga redskap på allmänt vatten krävs att man har en yrkesfiskelicens. Fiskeriverket beslutar om licenser men ansökan skall göras till Länsstyrelsen i det län man är skriven.

Redskapstillstånd/dispenser

För att erhålla dispens från vissa generella regleringar av fisket i längs kust och i älvmynningarkrävs tillstånd/dispens. Dispens ges i huvudsak till licensierade yrkesfiskare. Det samma gäller tillstånd att sträcka fasta redskap ut i allmänt vatten.